Click Here

21 NGÀY MẦU NHIỆM GIÁNG SINH: NGHE & XEM TIN MỪNG THEO THÁNH LUCA

Chương trình toàn cầu nhằm mang Tin Mừng, Ơn Cứu Độ đến với thế giới, thông qua hơn 1.700 ngôn ngữ. Chương trình này như một lời mời gọi yêu thương của Chúa đến toàn thể Kitô hữu trên khắp thế giới, để tất cả mọi người cùng NHAU NGHE, XEM và CHIA SẺ LỜI CHÚA bằng chính ngôn ngữ mẹ của mình.  Trong SỰ HIỆP NHẤT của thân thể Mầu nhiệm Chúa Kitô, miễn sao  ĐỨC GIÊSU KITÔ được rao giảng.