21 NGÀY MẦU NHIỆM GIÁNG SINH: NGHE & XEM TIN MỪNG THEO THÁNH LUCA

MẦU NHIỆM GIÁNG SINH 21 NGÀY NĂM 2021 là một chương trình toàn cầu nhằm mang Tin Mừng, Ơn Cứu Độ đến với thế giới, thông qua hơn 1.700 ngôn ngữ. Chương trình này như một lời mời gọi yêu thương của Chúa đến toàn thể Kitô hữu trên khắp thế giới, để tất cả mọi người cùng NHAU NGHE, XEM và CHIA SẺ LỜI CHÚA bằng chính ngôn ngữ mẹ của mình.  Trong SỰ HIỆP NHẤT của thân thể Mầu nhiệm Chúa Kitô, miễn sao  ĐỨC GIÊSU KITÔ được rao giảng.

Điều này được thực hiện thông qua việc tiếp cận một nền tảng giao diện kỹ thuật thống nhất – Ứng dụng BIBLE.IS và các công cụ, các nguồn hỗ trợ hữu ích khác từ Tổ chức FAITH COMES BY HEARING. Chúng tôi mời gọi và khát mong các bạn hãy cùng tham gia với chúng tôi trong chương trình học hỏi Kinh Thánh Mầu Nhiệm Giáng Sinh toàn cầu này để Nghe, Xem và Thấm Nhuần Lời Chúa trong 21 ngày – Hành trình hướng tới GIÁNG SINH 2021 cùng với hàng chục ngàn người Kitô hữu trên toàn thế giới.
Xin click vào đường link để xem (xem chương nào thì bấm chương đó):

01/12:  Chương 1      02/12: Chương 2       03/12: Chương 3 & Chương 4       04/12: Chương 5            05/12: Chương 6        06/12: Chương 7
07/12: Chương 8        08/12: Chương 9        09/12: Chương 10                             10/12: Chương 11          11/12: Chương 12
12/12: Chương 13 & Chương 14                  13/12: Chương 15 & Chương 16     14/12: Chương 17          15/12: Chương 18      16/12: Chương 19
17/12: Chương 20      18/12: Chương 21      19/12: Chương 22                             20/12: Chương 23           21/12: Chương 24

Vinkmag ad

Bài trước

Thứ Bảy III Mùa Vọng C: Thức Tỉnh Cơn Mê (Mt 1,18-25)

Bài kế tiếp

Chương 22 Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Lu-ca (Lc 22,1-71)