Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: Quyền Năng Thánh Thần (Ga 20, 19-23)

Lời dẫn vào video Tin Mừng Chúa Nhật ngày 05.06.2022 (Ga 20, 19-23).  

Sau tường thuật chi tiết của thánh Luca về cuộc hiện xuống trong sách CVTĐ, thì Tin Mừng theo thánh Gioan hôm nay cũng kể về việc Chúa Giêsu hiện đến ban Chúa Thánh Thần cho các môn đệ. Có nhiều biểu tượng về Chúa Thánh Thần như gió, lửa, khí, hình bồ câu… cùng với những ơn của Chúa Thánh Thần như thần khí khôn ngoan và minh mẫn, thần khí mưu lược và dũng mãnh, thần khí hiểu biết và kính sợ Đức Chúa; nhưng hôm nay, ta chỉ dừng lại suy niệm hai vai trò của Chúa Thánh Thần được nói tới trong Tin Mừng, đó là Thần Khí Bình An và Thần Khí Tha Tội.

“Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các môn đệ và nói: “Bình an cho anh em!” (Ga 20, 19). Bình an cũng là sứ điệp đầu tiên mà Chúa Giêsu đem xuống nhân loại qua lời hát của thiên thần: “…Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương” (Lc 2, 14). Và nay, khi trao ban Thánh Thần cho các môn đệ, Chúa Giêsu cũng dùng chính sứ điệp: “Bình an cho anh em” (Ga 20, 19.21). Nói cách khác, Chúa Thánh Thần là sứ giả của hòa bình và chính là sự hòa bình đó.

Công thức xá giải trong bí tích Giao Hòa được vị linh mục đọc như sau: “Thiên Chúa là Cha hay thương xót, đã dùng sự chết và sống lại của Con Chúa mà giao hòa thế gian với Chúa và ban Thánh Thần để tha tội…” Như vậy, một trong những vai trò của Chúa Thánh Thần dành cho nhân loại chính là tha tội. Năng quyền tha tội này Chúa Giê-su đã ban cho các tông đồ – môn đệ và các đấng kế vị các ngài khi Người thổi hơi vào các môn đệ và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ” (Ga 20, 22-23).

Mời bạn lắng nghe Lời Chúa hôm nay! Ước mong sao dưới ánh sáng của Lời Chúa, bạn và tôi nhận ra rằng, mỗi người chúng ta đang được mời gọi cầu nguyện và xây dựng sự hòa bình cho quê hương đất nước và thế giới. Và để có hòa bình, mọi người cần đến sự tha thứ của Thiên Chúa nhờ Thánh Thần của Người, từ đó mọi người cũng tha thứ cho nhau.

Video Kinh Thánh Tân Ước Công Giáo, Lời Chúa Hằng Ngày hôm nay: #Video_Kinh_Thánh_Công_Giáo #Video_Tin_Mừng #Lời_Chúa_hằng_ngày #Tin_Mừng_Theo_Thánh_Gioan

Vinkmag ad

Bài trước

Thứ Ba Tuần 11 Thường Niên: Hãy Yêu Kẻ Thù (Mt 5, 43-48)

Bài kế tiếp

Thứ Năm Tuần 11 Thường Niên: Lời Kinh Tuyệt Hảo (Mt 6, 7-15)

Để lại lời nhắn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.