Chúa Nhật Lễ Hiển Linh (Mt 2, 1-12),

Lời dẫn vào video Tin Mừng Chúa Nhật ngày 02.01.2022 (Mt 2, 1-12).

Ngay sau khi giáng sinh nơi hang đá nghèo hèn, Hài Nhi Giêsu đã tỏ mình ra trước tiên cho những mục đồng chăn chiên đại diện cho người nghèo trong xã hội được đón nhận Tin Mừng. Kế đó, Người cũng sớm tỏ mình ra cho các đạo sĩ Đông phương đại diện cho lương dân.

Thực ra Chúa Giêsu đã tỏ mình ra cho hết mọi hạng người, nhưng ai mở lòng mình đón nhận ơn cứu độ thì sẽ tìm thấy Người. Chẳng phải các luật sĩ và các thượng tế và ngay cả nhà vua Hêrôđê đều biết lời loan báo về Đấng Cứu Thế ra đời hay sao? Nhưng các luật sĩ và thượng tế nghiên cứu Kinh Thánh ấy, rồi lại đóng ơn cứu độ ở trong sách vở một cách bàng quan. Còn bạo chúa Hêrôđê thay vì đón nhận, lại toan tính sát hại Hài Nhi. Khác hẳn với họ, các đạo sĩ tận đông phương bản thân chẳng biết Kinh Thánh, nhưng chỉ với một dấu chỉ lạ, họ đã mau mắn lên đường cùng sự chuẩn bị với khát mong tìm Đấng Cứu Thế và họ đã gặp Người.

Mời bạn lắng nghe Lời Chúa hôm nay! Cuộc sống quanh ta hôm nay cũng đầy dẫy những người được coi là xuất chúng, lý luận sắc bén, nhiều người thành đạt trong nhung lụa, nhiều người đỗ đạt hết bằng cấp này đến bằng cấp khác, nhưng liệu có ai trong họ đã nhìn thấy ánh sáng từ trời cao chiếu soi cõi lòng con người? Thiên Chúa chỉ là Thiên Chúa của tất cả mọi người đơn sơ, tâm thành, hướng thiện mà thôi. Các đạo sĩ đã cúi mình bước vào hang đá để kính thờ Hài Nhi, không ngai vàng, không quyền lực, nghèo đến nỗi phải sinh ra nơi hang lừa, máng cỏ, v.v. Nhưng họ có tình yêu, có lòng sốt mến, có sự chân thành. Họ đã gặp Đấng là Thiên Chúa của lòng họ.

Thiên Chúa muốn tỏ mình ra cho hết thảy mọi người! Vậy, là những người con yêu của Chúa, là những người đã biết Chúa, đã cảm nhận được tình yêu của Chúa, bạn cũng hãy giúp cho những người chưa biết Chúa, những người đang tìm gặp Chúa, những người quên mất Chúa được gặp gỡ Người, nhận ra Người, qua chính cung cách sống của mình, bạn nhé! Nguyện xin Chúa cho bạn được mang lấy tinh thần và lẽ sống của các đạo sĩ, đó là từ tâm, rộng lượng, biết sống cho Chúa, vì Chúa, và vì tha nhân!

Video Kinh Thánh Tân Ước Công Giáo, Lời Chúa Hằng Ngày Hôm nay: #Video_Kinh_Thánh_Công_Giáo #Video_Tin_Mừng #Lời_Chúa_hằng_ngày #Tin_Mừng_Theo_Thánh_Mat_thêu

Vinkmag ad

Bài trước

Thứ Ba Tuần 11 Thường Niên: Hãy Yêu Kẻ Thù (Mt 5, 43-48)

Bài kế tiếp

Thứ Năm Tuần 11 Thường Niên: Lời Kinh Tuyệt Hảo (Mt 6, 7-15)

Để lại lời nhắn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.