Chúa Nhật tuần 29 TN B: Khiêm tốn phục vụ như một đầy tớ (Mc 10,35-45)

Lời dẫn vào video Tin Mừng Chúa Nhật ngày 17.10.2021 (Mc 10, 35-45).

Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta hiểu thêm được con đường mà Đức Giêsu Kitô chọn khi Người đến trần gian thực thi sứ mạng cứu độ loài người. Các Tông đồ, những người được Chúa tuyển chọn để kế tục sứ mạng của Chúa, khi Người đã về trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha. Các ông là những người được Chúa gọi, giáo dục, chỉ dạy. Người sống bên cạnh các ông với biết bao gương sống cụ thể, bao điều Người tiên báo, mạc khải;  cả những phép lạ Người đã làm. Vậy mà các ông không nhận ra được Đấng mà các ông tôn nhận, không những chỉ là bậc Tôn sư mà còn là Đấng Thánh, Con Thiên Chúa hằng sống. Các ông vẫn nghĩ đến một ngày nào đó, theo Lời Chúa, là Người sẽ đến trong vinh quang, hiểu theo nghĩa đen, đó là lúc Chúa khôi phục nước Israel.

Tuy nhiên, Đức Kitô đến trần gian không phải để tìm kiếm một vị trí lãnh đạo trần thế. Người không hề giảng dạy dân chúng theo người bằng một chủ thuyết, một ý thức hệ nhằm tranh thủ được sự ủng hộ, để đến lúc nào đó sẽ được tôn vinh là lãnh tụ. Người đến đem một thông điệp mang chủ đề “YÊU THƯƠNG”. Giúp con người biết yêu thương nhau, nhận nhau là anh em, cùng nâng đỡ, giúp nhau sống tình yêu của Ba ngôi Thiên Chúa, hiệp nhất với nhau nên một. Tình yêu mà Đức Giêsu đã thể hiện, đó là: “Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, để những ai tin vào con của Ngài thì không phải chết,  nhưng được sống muôn đời”. Con đường của Đức Giêsu là con đường đau khổ, là chấp nhận chén đắng. Sự thanh tẩy tức là từ bỏ mình là chấp nhận khiêm tốn phục vụ như một đầy tớ của mọi người.

Mời bạn lắng nghe Lời Chúa hôm nay, để nhận ra rằng con đường mà Đức Giêsu đã để lại cho chúng ta là thế đấy, là sẵn sàng Hy Sinh và Phục Vụ quên mình. Còn bạn, bạn có dám can đảm bước theo con đường ấy để được Chúa đón vào Vương Quốc của Người không?

Vinkmag ad

Bài trước

Cùng Thánh Máccô Khám Phá Bí Mật Về Đấng Mêsia

Bài kế tiếp

01. BƯỚC THEO CHÚA SỐNG KỶ LUẬT (Ba chìa khoá bước theo Chúa)

Để lại lời nhắn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.