Chúa Nhật tuần 30 TN B: Lòng tin vượt mọi rào cản (Mc 10,46-52)

Lời dẫn vào video Tin Mừng Chúa Nhật ngày 24.10.2021 (Mc 10, 46-52).

Tin Mừng hôm nay kể chuyện một anh mù được Chúa Giêsu thương chữa lành, nhờ lời kêu xin khẩn thiết và lòng tin của anh ta. Đám đông ban đầu là những người giúp anh mù biết được có Chúa Giêsu đi qua, nhưng cũng chính đám đông đó quát mắng bắt anh im lặng và ngăn cản anh gặp Chúa. Tuy nhiên, lời kêu xin của anh mù vượt qua mọi rào cản, và càng bị ngăn cấm anh càng kêu xin lớn tiếng hơn, cho thấy lòng khao khát được gặp Chúa và được chữa lành.

Điều đáng nói là ở đây, toàn đám đông là những người sáng mắt, nhưng không ai trong họ nhận ra Đức Giêsu là Chúa, mà chỉ thấy một Đức Giêsu thành Nazareth, nghĩa là một Đức Giêsu trong bản tính nhân loại. Còn anh mù không thấy gì nhưng lại nhận ra một Đức Giêsu “Con Vua Đavít”, nghĩa là một vị Chúa, một Đức Giêsu trong bản tính thần linh. Niềm tin của anh là tin nơi con người Đức Giêsu là một “Con Vua Đavít”, là Đấng có khả năng chữa lành. Niềm tin của anh là chỉ có Thiên Chúa mới chữa lành được cho anh sáng mắt mà thôi.

Mời bạn lắng nghe Lời Chúa hôm nay và gẫm lại cuộc sống mình, phải chăng đôi khi có những người bảo cho bạn biết có Chúa, nhưng cũng chính họ cản bước bạn đến với Ngài, qua lời nói và hành động của họ? Hoặc bạn cũng có thể là một người trong đám đông kia, tuy ta sáng mắt, nhưng con mắt tâm linh ta mù tối. Không thấy Chúa hiện diện trong Thánh Thể, trong các Bí tích, trong tha nhân và trong mọi biến cố của cuộc sống? Nguyện xin Chúa thương cho đôi mắt đức tin chúng ta được sáng, để chúng ta thấy Chúa hiện diện khắp mọi nơi.

Vinkmag ad

Bài trước

Tin Mừng Theo Thánh Luca – Tin Mừng Cho Thế Giới

Bài kế tiếp

Thứ Hai tuần 30 TN B: Lề Luật Bác Ái (Lc 13,10-17)

Để lại lời nhắn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.