Chúa Nhật tuần 34 TN B: Lễ Chúa Kitô Vua (Ga 18,33-37)

Lời dẫn vào video Tin Mừng Chúa Nhật 21.11.2021 (Ga 18, 33b-37).

Hôm nay, Giáo Hội dành Chúa nhật cuối cùng của Năm Phụng vụ để mừng lễ Chúa Kitô là Vua Vũ Trụ. Việc làm vua của Chúa Giêsu không nhằm chiêu dụ bằng của cải vật chất. Cả khi người ta được Chúa cho ăn bánh no nê, họ muốn tôn Ngài lên làm Vua nhưng Ngài lánh họ mà đi. Chúa Giêsu làm vua theo cách của Ngài: Vua tuyển mộ thần dân rằng “Ai muốn theo Tôi, hãy tự bỏ mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo Tôi”.

– Một vị Vua không vệ binh, không quân đội nhưng thuyết phục bằng việc đánh động cái tâm “Cả anh em cũng muốn bỏ Thầy mà đi hay sao?”.

Một vị Vua không dùng bạo lực, không kháng cự: “Ai dùng gươm sẽ chết vì gươm”.

– Một vị Vua dùng tình thương và nêu gương bước trước: “Thầy rửa chân cho anh em thì anh em cũng hãy rửa chân cho nhau”.

– Một vị Vua không “ăn cổ đi trước, lội nước theo sau” nhưng lại tự nguyện gánh tội lỗi của dân, để mình bị “giao nộp” cho kẻ thù, và Ngài đã đi bước trước noi gương: “không có tình yêu nào cao quý hơn tình thương của người dám hy sinh tính mạng vì bạn hữu mình”.

Vâng, một vị Vua không có biên cương lãnh thổ, cùng một tình thương không biên giới: đó chính là Vua Giêsu, Vua trên các vua, Chúa trên các chúa. Vương quyền của Chúa Giêsu quy tụ cả người cao sang quyền quý lẫn người thấp hèn, bé mọn, yếu đuối, tật nguyền, tội lỗi,… kể cả những kẻ bị xã hội gạt ra bên lề.

Mỗi người Kitô hữu chúng ta là công dân nước Chúa, vậy chúng ta được mời gọi góp phần vào công việc xây dựng vương quốc của Chúa Kitô trên trần gian này trước tiên qua việc thờ phượng Chúa trên hết mọi sự, tự mình biết thánh hóa bản thân mỗi ngày bằng đời sống đạo đức, thực thi luật Yêu Thương. Chỉ như thế, bạn mới trở nên vĩnh cửu trong Chúa Kitô là Vua vũ trụ.

Vinkmag ad

Bài trước

Thứ Bảy tuần 33 TN B: Con Cái Sự Sống Lại (Lc 20,27-40)

Bài kế tiếp

ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ – ĐƯỜNG KIỆN TOÀN LỜI CHÚA

Để lại lời nhắn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.