Chúa Nhật tuần 5 Mùa Chay: Cứu Lấy Tội Nhân (Ga 8, 1-11)

Lời dẫn vào video Tin Mừng Chúa Nhật ngày 03.04.2022 (Ga 8, 1-11).

Hôm nay, các kinh sư và người Pharisêu đã đặt Chúa Giêsu vào một tình thế tiến thoái lưỡng nan, mà nếu Ngài ngả theo phía nào thì họ cũng có cái cớ để tố cáo Ngài. Họ đưa đến trước mặt Chúa Giêsu một người phụ nữ phạm tội ngoại tình, rồi hỏi Ngài sẽ xử lý thế nào khi luật Môsê dạy phải ném đá chết. Cái bẫy của họ gài vào là nếu Chúa Giêsu nói không thì họ kết án Chúa lỗi luật Môsê, còn nếu Ngài nói có thì họ sẽ có cớ phản bác trái với luật yêu thương mà Ngài giảng dạy.

Chúa Giêsu không trả lời trực tiếp với họ, nhưng với một lời nói của Ngài đã đặt các kinh sư và người Pharisêu vào một sự chất vấn của lương tâm và phơi bày lòng dạ khi đối diện với Đấng thấu suốt mọi sự: “Ai trong các ngươi sạch tội thì hãy lấy đá mà ném trước đi”. Cuối cùng họ lặng lẽ rút êm, bắt đầu từ người lớn tuổi nhất. Như thế, với một lời chất vấn nhẹ nhàng của Chúa Giêsu, chính những người Pharisêu hả hê tưởng rằng họ gài bẫy được Chúa Giêsu, thì chính họ lại rơi vào tình trạng bế tắc và lủi thủi rút đi bắt đầu từ những người lớn tuổi bạc đầu. Thiên Chúa thì luôn yêu thương cứu vớt, nhưng con người thì lại loại trừ lẫn nhau. Khi Chúa Giêsu chấn vấn họ, họ đã bỏ đi vì Chúa đã đánh thẳng vào chính cái tâm địa giả hình của họ và vạch trần lòng dạ họ cũng đầy tội lỗi bê tha. Tắt một lời, người Do Thái trong khi tự cho mình công chính, thì cũng đồng thời đánh đồng quan điểm giữa tội và tội nhân, họ sẵn sàng khử trừ tội nhân như việc loại bỏ tội lỗi.

Tác giả Tin Mừng hôm nay đã chơi chữ rất hay rằng: “Nghe vậy, họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Chỉ còn lại một mình Đức Giêsu, và người phụ nữ thì ĐỨNG Ở GIỮA” (Ga 8, 9). Khi mọi người đi hết, tại sao người phụ nữ lại đứng ở giữa lúc chỉ còn lại một mình Chúa Giêsu? Nếu như trước đó, chị ta đứng ở giữa những người gian ác tội lỗi vây quanh, thì bây giờ, chỉ còn mình Chúa Giêsu, chị đang đứng ở giữa tình thương vô bờ bến của Thiên Chúa đang tha thứ cho chị, mời gọi chị trở về và đừng phạm tội nữa. Đứng ở giữa vòng vây tội lỗi là cái chết, nhưng đứng ở giữa tình thương của Chúa Giêsu là được cứu sống.

Mời bạn lắng nghe Lời Chúa hôm nay! Nguyện xin cho bạn và tôi luôn biết khiêm tốn nhận ra mình cũng đầy tội lỗi, để chúng ta không kết án loại trừ những tội nhân. Xin cũng cho chúng ga biết mặc lấy tấm lòng trắc ẩn của Chúa mà cứu vớt những ai lầm lỗi, đưa họ về cho Chúa.

Video Kinh Thánh Tân Ước Công Giáo, Lời Chúa Hằng Ngày hôm nay: #Video_Kinh_Thánh_Công_Giáo #Video_Tin_Mừng #Lời_Chúa_hằng_ngày #Tin_Mừng_Theo_Thánh_Gioan

Vinkmag ad

Bài trước

Thứ Ba Tuần 11 Thường Niên: Hãy Yêu Kẻ Thù (Mt 5, 43-48)

Bài kế tiếp

Thứ Năm Tuần 11 Thường Niên: Lời Kinh Tuyệt Hảo (Mt 6, 7-15)

Để lại lời nhắn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.