Chúa Nhật tuần 6 Phục Sinh: Đấng Bảo Trợ (Ga 14, 23-29)

Lời dẫn vào video Tin Mừng Chúa Nhật ngày 22.05.2022 (Ga 14, 23-29).

Bài Tin Mừng hôm nay là một lời an ủi của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ khi Ngài sắp lìa bỏ thế gian mà về cùng Chúa Cha. Lời an ủi của Chúa Giêsu không đơn thuần chỉ là một sự động viên khích lệ, mà là một lời hứa chắc chắn, rằng Ngài sẽ xin Chúa Cha ban cho các môn đệ một Đấng Bảo Trợ là Chúa Thánh Thần – là Thần Khí Sự Thật, sẽ đến ở cùng, ở với và ở trong các môn đệ.

Vai trò của Đấng Bảo Trợ là ban cho các môn đệ sự khôn ngoan, hiểu biết, thông minh, khéo liệu và can đảm để làm chứng cho Chúa Giêsu trước mặt quan toà thế gian, như Chúa Giêsu cũng từng khẳng định trong các Tin Mừng Nhất Lãm: “Khi anh em bị điệu ra trước toà, anh em đừng lo phải nói gì, vì chính Thần Khí sẽ nói trong anh em”. Và sự thật đã được chứng thực từ ngày Lễ Ngũ Tuần, sau khi được tràn đầy Chúa Thánh Thần, các môn đệ Chúa Giêsu đã hoàn toàn biến đổi, không còn sự chậm hiểu và nhút nhát sợ sệt, nhưng minh mẫn khôn ngoan và xả thân đi rao giảng Tin Mừng cách hùng hồn và can đảm, dù phải chịu máu đổ đầu rơi.

Cũng vậy, nhờ Chúa Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ, chúng ta – những môn đệ của Chúa cũng được hướng dồi dào bảy ơn thánh: Khôn ngoan, hiểu biết, thông minh, lo liệu, sức mạnh, đạo đức và kính sợ Chúa; để từ đó ta chu toàn nhiệm vụ làm chứng cho Chúa giữa thế gian, mà không lo sợ một thế lực sự dữ nào có thể tách ta ra khỏi tình yêu của Chúa được. Lạy Chúa, xin ban Thần Khí, canh tân lòng trí và đổi mới địa cầu. Amen!

Video Kinh Thánh Tân Ước Công Giáo, Lời Chúa Hằng Ngày hôm nay: #Video_Kinh_Thánh_Công_Giáo #Video_Tin_Mừng #Lời_Chúa_hằng_ngày #Tin_Mừng_Theo_Thánh_Gioan

Vinkmag ad

Bài trước

Thứ Ba Tuần 11 Thường Niên: Hãy Yêu Kẻ Thù (Mt 5, 43-48)

Bài kế tiếp

Thứ Năm Tuần 11 Thường Niên: Lời Kinh Tuyệt Hảo (Mt 6, 7-15)

Để lại lời nhắn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.