Chương 24 Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Lu-ca (Lc 24,1-53)

CHƯƠNG 24: SAU PHỤC SINH.

Theo Đức Hồng Y Carolo Maria Martini, thì Tin Mừng Luca là Tin Mừng của chứng nhân. Chúng ta không thể là một chứng nhân nếu không hiểu biết và yêu mến Lời. Dưới đây là những kinh nghiệm khác nhau của các môn đệ Đức Giêsu trong tương quan với Lời.

Quên Lời (c.1-12). Việc các bà đi ra viếng mộ Chúa từ sáng sớm, không phải vì tin rằng Đức Giêsu đã sống lại, như Ngài đã nhiều lần công bố. Họ đến đó chỉ vì muốn tẩm liệm xác Đức Giêsu một cách cẩn thận hơn, vì chiều Thứ Sáu Tuần Thánh họ không đủ thời gian làm việc này. Kinh Thánh ghi rõ, “Các bà đi ra mộ mang theo dầu thơm đã chuẩn bị sẵn” để lo cho việc mai táng Chúa được trọn vẹn. Tảng đá đã được lăn ra, thân xác Đức Giêsu đã không còn ở đó, và những người phụ nữ thì bối rối. Tại sao? Bởi vì họ đã quên lời Ngài. Hôm nay, “Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Ðấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em” (Ga 14, 26). Quả vậy, khi Đức Giêsu sống lại và về Trời, Ngài đã trao ban Thần Khí, nhưng liệu rằng bạn có mở lòng ra để Thánh Thần nhắc nhở bạn về những lời hứa và sẽ giúp con tim bạn thêm can đảm không?

Học Lời (c.13-35). Hai người đàn ông đã bỏ đi và đã nói về những ngày qua, cũng như chẳng thế tống khứ sự thất vọng của họ. Tại sao? Bởi vì họ thiếu chìa khóa để mở Cựu Ước: Đấng Mêssia phải đau khổ và chịu chết trước khi bước vào vinh quang của Ngài. Hồn họ cháy bừng khi họ nghe Ngài dạy Kinh Thánh; và lập tức, những người than vãn trở thành những nhà truyền giáo và đã chi sẻ tin mừng cho những người khác. Bạn có để Thần Khí dạy dỗ bạn không? Hai người môn đệ đã được biến đổi nhờ lắng nghe Lời, bạn đã từng đọc trọn vẹn bộ Kinh Thánh, để được Lời dạy dỗ và được mời gọi chia sẻ Lời cho những người khác?

Đón nhận Lời (c.36-45). Lòng họ bối rối, sợ hãi và nghi ngờ; tuy nhiên Ngôi Lời tập hợp họ lại một cách đáng yêu với Lời Ngài. Hôm nay, chúng ta không thể thấy hay chạm thân thể Ngài, nhưng chúng ta có Thánh Thần làm cho Ngài hiện thực với chúng ta qua Kinh thánh. Khi lòng chúng ta gặp trắc trở hay sợ hãi, hãy xem Đức Giêsu trong Lời (Ga 14, 1-6). Khi đức tin bạn yếu, gặp Đức Giêsu trong Lời (Rm 10, 17). Bạn có nghĩ rằng bước chân đầu tiên hướng đến bình an là đón nhận Lời? Thường bạn tìm kiếm sự bình an từ những nguồn nào?

Chia sẻ Lời (c.46-53). Thiên Chúa mở mắt chúng ta (c.31) và mở sự hiểu biết của chúng ta (c.45) vì thế khi Ngài mở Kinh Thánh cho chúng ta (c.27, 32), chúng ta có thể mở miệng mình và nói cho những người khác về Ngài (c.48). Đức Giêsu trao cho chúng ta lệnh truyền, sức mạnh, và sứ điệp. Không có lý do gì mà chúng ta thinh lặng! Khi bạn nghiệm được niềm vui trong thờ phượng (c.52–53), những khó khăn bạn đối diện sẽ trở nên nhỏ bé đi. Sau khi đã đọc, đã nghe, đã xem và đã thấm nhuần Tin Mừng Luca, bạn muốn chia sẻ điều gì cho những người khác về kinh nghiệm của bạn khi tiếp xúc với Lời Chúa trong thời gian qua?

Video Kinh Thánh Công Giáo, Tin Mừng Theo Thánh Luca: #Video_Kinh_Thánh_Công_Giáo #Video_Tin_Mừng #Tin_Mừng_Theo_Thánh_Luca, Kinh Thánh Tân Ước Trọn Bộ, Phúc Âm Thánh Luca

Vinkmag ad

Bài trước

Thứ Ba IV Mùa Vọng C: Hành Trình Của Niềm Vui (Lc 1,39-45)

Bài kế tiếp

Ngày 20 – Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Lu-ca (Lc 23,1-56)