Chương 4 Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Lu-ca (Lc 4,1-44)

CHƯƠNG 4: SỨ MỆNH RAO GIẢNG CỦA ĐỨC GIÊSU.

Bạn đừng nghĩ rằng mình được đầy tràn Thánh Thần và vâng theo thánh ý Thiên Chúa là thoát khỏi những thử thách cũng như cám dỗ trong đời sống đức tin. Trái lại, điều đó vẫn luôn xảy trong hành trình theo Chúa. Bởi đây chính là kinh nghiệm của Đức Giêsu. Trong sa mạc, Ngài đã đối diện với kẻ thù là Satan và đã chiến đấu để chiến thắng. Vì thế, Đức Giêsu có thể đồng hóa với bạn trong những cơn cám dỗ thường ngày và sẽ giúp bạn chiến thắng nếu bạn biết cậy trông nơi Ngài (Dt 2, 17-18). Bạn hãy nhớ rằng: khi bị cám dỗ đó chưa phải là tội, vì Đức Giêsu cũng từng bị cám dỗ; nhưng khi ta đầu hàng và buông theo cám dỗ khi đó nó sẽ thành tội. Lời hứa của ma quỷ là: “Tất cả sẽ là của bạn” (c.7); nhưng trong Đức Giêsu, bạn có mọi sự (1Cr 3, 21-23), và ma quỷ có thể chẳng cho bạn được điều gì cả. Vậy, đâu là hoang địa trong đời bạn? Trong hoang địa đó tôi có được kinh nghiệm gì về Thiên Chúa?

Thánh Thần không chỉ cho bạn chiến thắng, nhưng Ngài còn dẫn dắt bạn (c.14) và trao quyền cho bạn để bạn phục vụ (c.18). Bản văn Đức Giêsu đọc trong Hội đường Nazaret mà tiên tri Isaia đã loan báo (Is 61, 1-2) đã được ứng nghiệm nơi con người của Ngài. Đó chính là sứ vụ mà Đấng Cứu thế sẽ thực hiện cho Dân Chúa không chỉ ngày xưa mà Ngài vẫn đang thực hiện cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống hôm nay. Dân chúng trong hội đường đã muốn nghe một bài giảng an ủi, thay vì một bài giảng kết án. Tuy nhiên, khi Đức Giêsu đề cập đến ơn sủng của Thiên Chúa cho dân Ngoại (c.23-27), dân chúng trở nên giận dữ và xua đuổi Ngài đi vì sự ích kỷ dân tộc! Vì thế, họ đã bị rút lại những phúc lành của Ngài bởi vì họ đã khước từ lời Ngài. Họ đã đóng khung Đức Giêsu dựa vào sự hiểu biết nông cạn theo cảm tính tự nhiên của con người, nên họ đã không hiểu nổi sứ điệp của Ngài. Phải chăng ngày hôm nay bạn cũng ép Đức Giêsu vào trong những chiếc hộp của bạn? Liệu những sứ điệp của Ngài có được bạn đón nhận và biến đổi cuộc sống của bạn?

Đức Giêsu đã hoàn tất sứ mạng (c.18-19) bằng cách đem đến sự chữa lành cho con người cả hồn lẫn xác; giải phóng người nghèo và thiếu thốn bởi quyền năng của Thiên Chúa. Ngài thi hành sứ mạng trong tư cách một Thiên Chúa làm người ở giữa nhân loại. Ngài chữa lành mọi bệnh tật nhờ quyền năng của Thiên Chúa, và Ngài giải phóng con người một cách toàn diện, thế cho nên, sứ vụ chính yếu của Ngài chính là giúp nhân loại lắng nghe được Lời (c.42-44) của Chúa kèm theo lòng trắc ẩn với người bệnh qua việc chữa lành cho họ. Chúng ta có thể không có sức mạnh chữa lành, nhưng chúng ta có thể đem đến sự an ủi và trợ giúp những ai thiếu thốn; và chúng ta có thể làm điều đó nhân danh Đức Giêsu (Mt 25, 34-40). Bạn có tin vào sức mạnh của lời cầu nguyện đem đến ơn chữa lành không? Bạn có nghĩ rằng bạn cộng tác với ơn Chúa bằng lời cầu nguyện của mình để đem đến ơn chữa lành cho ai đó như là một trách nhiệm của chính bạn, là một chi thể trong Thân Thể của Giáo Hội?

Vinkmag ad

Bài trước

Ngày Thứ 2 – Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Lu-ca (Lc 2,1-52)

Bài kế tiếp

Chương 3 và 4 Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Lu-ca

Để lại lời nhắn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.