GIỬ VỮNG NIỀM HY VỌNG TRONG CƠN KHỦNG HOẢNG

ACE thân mến, trước sự lan tràn của Covid-19 và sự giết chóc của nó, nhiều người trong chúng ta đã không tránh khỏi đặt câu hỏi “Tại sao?”. Tại sao lại có đại dịch này? Chúa đang ở đâu? Và Ngài muốn nói gì thông qua những biến cố đáng sợ, đau buồn này?”.
Kinh Thánh đã cho chúng ta thấy rất nhiều tình huống đe dọa niềm hy vọng, rất nhiều hoàn cảnh gần như bế tắc, tuyệt vọng của những người bước đi theo Đức Giêsu. Họ là những người tưởng như đã chết đuối, khi thuyền xa bờ và “một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước”. Họ là những người không còn dám tin vào Lời Hứa “ngày thứ ba, Thầy sẽ sống lại”. Họ là những người thất vọng vì Thầy bị giết chết, hoang mang vì hiện tại bị đe dọa, tương lai đen tối. Họ lầm lũi, thờ thẫn từng bước nặng nề trên đường về quê lánh nạn.
Kinh Thánh đã cho chúng ta thấy rất nhiều tình huống đe dọa niềm hy vọng, rất nhiều hoàn cảnh gần như bế tắc, tuyệt vọng của những người bước đi theo Đức Giêsu. Họ là những người tưởng như đã chết đuối, khi thuyền xa bờ và “một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước”. Họ là những người không còn dám tin vào Lời Hứa “ngày thứ ba, Thầy sẽ sống lại”. Họ là những người thất vọng vì Thầy bị giết chết, hoang mang vì hiện tại bị đe dọa, tương lai đen tối. Họ lầm lũi, thờ thẫn từng bước nặng nề trên đường về quê lánh nạn.

Thời gian: 18 giờ 45 – 21 giờ Thứ Sáu, ngày 10 tháng 12 năm 2021 :

Meeting ID: 988 572 7800 Passcode: 7800

Ngày

Th12 10 2021
Expired!

Giờ

19:00 - 21:00

Thông tin thêm

LINK ZOOM LỚP HỌC

Thông tin liên hệ

Sr. Maria Nguyễn Thị Hồng Quế
Email
info@kinhthanhconggiao.net
LINK ZOOM LỚP HỌC
QR Code