Kinh Thánh, Bức Thư Tình Của Thiên Chúa Gởi Cho Con Người

Din giả: Cha Phaolô Nguyễn Quang Thanh – Dòng Vinh Sơn, Giáo sư Kinh Thánh tại các Học viện Thần Học Sài Gòn

Thứ Sáu ngày 14.01.2022 từ 19g15 – 21g

Anh Chị Em thân mến, có nhiều lý do cho việc một Kitô hữu nên đọc và học Cựu Ước. Lý do đơn giản nhất đã được tuyên bố từ 1.500 năm trước bởi thánh Giêrônimô, một học giả Kinh thánh xa xưa, bằng câu nói từng được trích dẫn hàng nghìn lần: “Không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Kitô”. Nếu thánh Giêrônimô sử dụng lối diễn tả tích cực hơn, hẳn ngài đã nói: “Nếu bạn thật sự muốn biết Đức Kitô, hãy đọc Kinh Thánh, không chỉ Tân ước nhưng còn cả Cựu ước nữa”.

Chính Chúa chúng ta từng tuyên bố: “Sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giêsu Kitô” (Ga 17, 3). Ngài cũng phán với chúng ta: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra” (Mt 4, 4; Đnl 8, 3). Chính trong Kinh Thánh – Cựu Ước và Tân Ước – chúng ta tìm thấy những lời phán ra “từ chính miệng Thiên Chúa”.

Tạ ơn Chúa – Đấng thấu suốt mọi sự và biết rõ mọi nhu cầu cũng như lòng khao khát học hỏi Lời Chúa của chúng ta, nên Ngài đã thương gửi đến cho phòng Zoom của chúng ta Cha Phaolô Nguyễn Quang Thanh – Dòng Vinh Sơn. Cha là Giáo sư Kinh Thánh tại các Học viện Thần Học Sài Gòn và Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta học hỏi tìm hiểu sách Sáng Thế Ký và sách Xuất Hành trong 06 tuần. Thân mời Anh Chị Em đến với buổi học đầu tiên, để cùng với Cha Phaolô Quang Thanh đốt lên ngọn lửa Đức Tin, cũng như lòng yêu kính, hăng say Lời Chúa trong mỗi chúng ta.

Vinkmag ad

Bài trước

Thứ Sáu tuần 1 Thường Niên: Đức Tin Kiên Vững (Mc 2,1-12)

Bài kế tiếp

Thứ Bảy tuần 1 Thường Niên: Từ Bỏ Để Theo Chúa (Mc 2,13-17)