Mồng Ba Tết – Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm (Mt 25,14-30)

Lời dẫn vào video Tin Mừng Thứ Năm ngày 03.02.2022 – Mùng Ba Tết (Mt 25, 14-30).

Một ông chủ sắp đi xa đã gọi các đầy tớ lại và trao cho họ gìn giữ những yến bạc của ông. Đến khi nào ông trở lại, ông sẽ thu lại yến bạc ấy, và sẽ khen thưởng người đầy tớ nào biết sinh lợi cho của cải của ông, đồng thời cũng sẽ xử phạt kẻ lười biếng. Nghĩa là khi dựng nên chúng ta, Thiên Chúa trao cho chúng ta một ân huệ tuỳ khả năng từng người, rồi Ngài ban cho chúng ta sức khoẻ, thời gian, tài năng, để chúng ta làm sinh lợi cho Ngài.

Người nhận hai yến hay năm yến hoặc một yến là tuỳ khả năng mà ông chủ tín nhiệm giao cho. Điều ông chủ muốn là sinh lời chứ không phải chôn giấu tiền bạc của ông chủ để chờ khi ông về trả lại. Cũng vậy, Thiên Chúa ban cho ta ơn đức tin qua Giáo Hội, chúng ta cần làm cho đức tin lớn mạnh qua việc thực thi đức ái Kitô Giáo, chứ không phải cứ lấy lý do “đạo tại tâm” rồi không làm gì cả. Người nhận hai yến và năm yến đã sinh lợi gấp đôi, nghĩa là những ai biết dùng ơn Chúa để hoàn thiện bản thân và mưu ích cho tha nhân. Người nhận một yến đã chôn giấu đi, nghĩa là dù mang trên mình ấn tích Rửa Tội nhưng đã không sống đạo, đã để cho hạt giống đức tin bị chôn vùi và không sinh hoa trái gì cho đời sống thiêng liêng.

Điểm khác nhau ở chỗ là: người làm sinh lợi là người tin tưởng và yêu mến ông chủ nên đã tự nguyện làm việc nên đáng được ông chủ thưởng công; còn người sợ ông chủ và nghĩ xấu về ông chủ là người hà khắc nên đã sợ sệt đem chôn giấu nén bạc. Chúng ta cũng vậy, khi chúng ta tin tưởng và yêu mến Thiên Chúa mà sống đạo, thì tự sự yêu mến sẽ sinh hoa kết quả; còn khi chúng ta làm vì sợ Chúa phạt thì không đem lại công phúc gì. Cuối cùng kẻ có được cho thêm, còn kẻ không có thì ngay cả cái đang có cũng sẽ bị lấy đi, nghĩa là Chúa ban cho chúng ta tài năng, cơ hội…, nếu chúng ta không chuyên cần cố gắng trau dồi, thì tự nó sẽ thui chột đi.

Mời bạn lắng nghe Lời Chúa hôm nay và cùng dâng lời tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa đã ban cho bạn và tôi ơn đức tin và cho chúng ta được làm con cái Chúa. Nguyện xin cho chúng ta luôn biết dùng khả năng và thời giờ Chúa ban để làm cho đức tin được triển nở qua đời sống đạo đức hằng ngày, để khi Chúa trở lại, ta xứng đáng được Chúa ân thưởng phúc Thiên Đàng.

Video Kinh Thánh Tân Ước Công Giáo, Lời Chúa Hằng Ngày Hôm nay: #Video_Kinh_Thánh_Công_Giáo #Video_Tin_Mừng #Lời_Chúa_hằng_ngày #Tin_Mừng_Theo_Thánh_Mat_thêu

Vinkmag ad

Bài trước

Thứ Ba Tuần 11 Thường Niên: Hãy Yêu Kẻ Thù (Mt 5, 43-48)

Bài kế tiếp

Thứ Năm Tuần 11 Thường Niên: Lời Kinh Tuyệt Hảo (Mt 6, 7-15)

Để lại lời nhắn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.