Ngày 18 Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Lu-ca (Lc 21,1-38)

CHƯƠNG 21: NHỮNG GIÁO HUẤN CỦA ĐỨC GIÊSU TẠI GIÊRUSALEM.

Bảo trì Đền thờ (c.1-4). Chúng ta biết rằng: Thời của Đức Giêsu, Đền Thờ Giêrusalem đang được xây dựng, chưa hoàn tất nên rất cần sự đóng góp của dân chúng cho công cuộc chung này. Có rất nhiều người dâng cúng tiền của, trong đó có một bà goá nghèo, bà chỉ đóng  góp được một phần rất nhỏ nhoi so với nhiều người khác, nhưng trước mặt Chúa bà được kể là người đóng góp nhiều nhất với cả tấm lòng. Bà là người đóng góp sự hy sinh của mình, bà biết rằng bà đã làm việc vất vả để kiếm sống, nhưng bà cũng biết rằng Thiên Chúa chúc lành cho bà và ban phát mọi điều cho bà. Những đóng góp của bạn có nói lên điều gì trong tương quan của bạn với Thiên Chúa?

Tiên báo sự sụp đổ của Đền thờ Giêrusalem (c.5-36). Bản văn này của thánh Luca ở trong Diễn Từ Vườn Oliu cũng được thấy trong Matthêu 24-25 và Máccô 13. Ngài là tác giả tin mừng duy nhất bàn về tiên báo của Chúa Giêsu về việc Giêrusalem bị sập đổ, mà điều này đã xảy ra vào năm 70 sau công nguyên. (c.20-24). Phần còn lại của trình thuật Ngài mô tả những biến cố của ngày sau hết trươc khi Đức Giêsu Kitô trở lại mặt đất. Đó sẽ là thời của thử thách và làm chứng, bách hại và cơ hội, báo thù và chiến thắng. Các môn đệ giống nhiều người trong chúng ta hôm nay, đó là quan tâm đến những điều không chính đáng. Họ muốn biết những thông tin mà có thể không có giá trị thật đối với họ, hay đúng hơn thỏa mãn sự tò mò của chính họ. Những biến cố và sự kiện xảy ra trên thế giới và trong cuộc sống của bạn có giúp bạn nhận ra ý Chúa?

Thừa tác vụ trong Đền thờ (c.37-38). Khi còn là một bé trai mười hai tuổi, Đức Giêsu đã thảo luận Lời trong đền thờ (2, 41-50); và Ngài đã dành tuần cuối cùng trước khi chết để dạy Lời trong nhà Cha của Ngài. Ngài bị những nhà lãnh đạo tôn giáo ghét, và đền thờ là hang trôm cướp; nhưng những người đang cần Ngài cũng ở đó, và Đức Giêsu đã dạy họ. Ngài đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội, và dân chúng vui sướng nghe Ngài. Đức Giêsu đã luôn đặt nhu cầu của người khác lên trên nhu cầu của Ngài. Bạn có thấy một thừa tác vụ nào, một công việc nào bạn đang bị xung đột giữa cảm xúc của bạn và nhu cầu của người khác, và đâu là cách bạn chọn lựa? Liệu hình ảnh Đức Giêsu trong đền thờ giúp gì cho bạn trong hoàn cảnh cụ thể của mình?

Vinkmag ad

Bài trước

Chúa Nhật IV Mùa Vọng C: Chia Sẻ Niềm Vui (Lc 1,39-45)

Bài kế tiếp

Ngày 19 – Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Lu-ca (Lc 22,1-71)