Ngày 19 – Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Lu-ca (Lc 22,1-71)

CHƯƠNG 22: CUỘC THƯƠNG KHÓ

Chúng ta nghe nói nhiều về sự hiện diện của Xatan, và tác động của sự dữ trong cuộc sống chúng ta đến từ mọi nơi, mọi lúc. Một vài kinh nghiệm của sự dữ trong trình thuật này giúp chúng ta ý thức hơn về những tác động của sự dữ trong đời sống mình.

Xatan trong đền thờ (c.1-6). Giuđa đã được Xatan động viên khi ông đã làm một thỏa thuận với các nhà lãnh đạo tôn giáo. Xatan mà thánh Luca đề cập ở đây chính là tên cám dỗ (Lc 4, 2) Đức Giêsu trong hoang địa vào lúc khởi đầu sứ vụ của Ngài, giờ đây lại xuất hiện và nhập vào Giuđa, nó quyết tấn công Đức Giêsu lần cuối một cách quyết liệt hơn. Nó là một tên gian dối (Ga 8, 44), và nó đã giúp cho Giuđa bằng sự dối trá của nó. Nhưng Xatan cũng đã phản bội Giuđa, và người mà trước đây từng là môn đệ đã kết thúc đời mình bằng tự tử. Bạn có nghĩ thật là nguy hiểm khi làm thỏa hiệp với sự dữ? Đâu là những thỏa hiệp mà bạn đang thực hiện với Xatan, và bạn có lường trước được những thỏa hiệp đó sẽ đưa bạn tới đâu?

Xatan trong Bữa Tiệc Ly (c.7-38). Xatan đã điều khiển Giuđa, nhưng hắn phải xin phép để có thể “sàng” các môn đệ và để thử thách Phêrô (G 1, 12; 2, 6). Xatan không có toàn quyền và phải vâng phục những giới hạn được Chúa đặt ra (1Cr 10, 13). Các Tông Đồ đã có kinh nghiệm những phúc lành lớn lao vào tối hôm đó, nhưng nguy hiểm vẫn rất gần. Bạn cũng vậy, hãy luôn sẵn sàng bảo vệ chính bạn khi bạn đã có những kinh nghiệm thiêng liêng phong phú, vì Xatan cũng luôn sẵn sàng tấn công bạn. Và đặc biệt hãy ý thức khi bạn đang cố gắng để quyết định xem ai là người lớn nhất! Mặc dù, Xatan không có quyền nhưng luôn sẵn sàng tấn công, vì khi con người tìm cách khẳng định vị trí của mình là lúc Xatan có thể len vào. Đâu là những quyết định mà bạn đang thực hiện và qua đó bạn đang mời Satan tham gia với bạn?

Xatan trong Vườn Dầu (c.39-53). Đức Giêsu nói với những người đến bắt Ngài: “Đây là giờ của các ông và quyền lực của tối tăm” (c.53), bởi vì Ngài đã cầu nguyện và tuân theo ý Cha, Đức Giêsu đã chuẩn bị cho việc bị bắt, nhưng các môn đệ thì không. Nếu như công cuộc của Đức Kitô đã xuất hiện và bị hủy hoại, đó chính là trong vườn dầu; nhưng đó chính là lúc Đức Giêsu đang thực hiện điều tốt nhất của Ngài theo ý Cha. Điểm khác biệt giữa Đức Giêsu và các môn đệ trong Vườn Dầu để chiến thắng quyền lực của bóng tối là cầu nguyện và sự sẵn sàng. Bạn có ý thức về sự sức mạnh của bóng tối, và đâu là cách thức để bạn đương đầu với sức mạnh đó?

Xatan trong nhà vị thượng tế và trong phòng Hội Ðồng (c.54-71). Xatan đã ở trong nhà vị thượng tế để sàng Phêrô và trong phòng hội đồng để dẫn con người lạc lối. Chiến thắng của Xatan trên Phêrô chỉ là tạm thời, nhưng thánh Tông Đồ đã khóc, hoán cải, và được phục hồi. Chiến thắng của Ngài với những nhà lãnh đạo tôn giáo đã hoàn tất, vì Ngài đã che mắt họ đối với chân lý (2Cr 4, 3-6) và họ đã kết án chính đấng Mêsia của họ. Vấp ngã chưa phải là kết thúc. Bạn có nghĩ rằng Xatan cũng đã giúp Phêrô nhận ra sự yếu đuối của mình để biết cậy dựa vào Thiên Chúa hơn sức riêng của mình? Bạn có rút ra được những bài học nào cho cuộc sống của mình từ những kinh nghiệm vấp ngã của bản thân?

Video Kinh Thánh Công Giáo, Tin Mừng Theo Thánh Luca: #Video_Kinh_Thánh_Công_Giáo #Video_Tin_Mừng #Tin_Mừng_Theo_Thánh_Luca, Kinh Thánh Tân Ước Trọn Bộ, Phúc Âm Thánh Luca

Vinkmag ad

Bài trước

Ngày 18 Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Lu-ca (Lc 21,1-38)

Bài kế tiếp

Chương 23 Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Lu-ca (Lc 23,1-56)