SÁCH SÁNG THẾ, Bức Thư Tình Đầu Tiên Thiên Chúa Gởi Cho Con Người

Din giả: Cha Phaolô Nguyễn Quang Thanh – Dòng Vinh Sơn, Giáo sư Kinh Thánh tại các Học viện Thần Học Sài Gòn

Thứ Sáu ngày 21.01.2022 từ 19g15 – 21g

Sách Sáng Thế là cuốn sách đầu tiên trong Ngũ Kinh và trong toàn bộ Thánh Kinh. Trong tiếng Hipri, sách này mang tên là Khởi Nguyên. Những chương đầu của sách bàn về các vấn đề vượt trên thời gian và lịch sử. Đồng thời cũng là một nỗ lực suy tư khởi đi từ kinh nghiệm tôn giáo của Ítraen, nhằm lý giải nguồn gốc vũ trụ và con người, nguồn gốc sự ác và ơn cứu độ. Thiên Chúa mà Ítraen tôn thờ là Đấng đã làm cho vũ trụ và con người xuất hiện; trong mọi loài thọ tạo, Thiên Chúa yêu thương và săn sóc con người hơn cả, dành cho con người cuộc sống vượt trên tất cả.

Sự ác đã có mặt trong cuộc sống là do con người gây ra bởi sự từ chối vâng phục Đấng Tạo Hoá và từ chối nhau. Nhưng Thiên Chúa đã hứa giải thoát con người. Thế là lịch sử cứu độ đã bắt đầu với lịch sử loài người. Kinh nghiệm của Ítraen về tội lỗi và cứu độ đã được mở ra bao trùm cả nhân loại. Điều này phản ánh ý thức của Dân Chúa về lịch sử và sứ mạng của mình là làm chứng về Thiên Chúa và ơn cứu độ của Người trước mặt muôn dân, để muôn dân được biết Thiên Chúa và được cứu độ.

Thân mời Anh Chị Em đến với buổi học đầu tiên về Sách Sáng Thế, cũng là buổi học cuối cùng trước khi nghỉ Tết Nguyên Đán 2022, để cùng tìm hiểu nuồn gốc vũ trụ và nhân loại (Khởi nguyên) với một số sự kiện chính, dưới sự hướng dẫn của Cha Phaolô Nguyễn Quang Thanh, CM.

Vinkmag ad

Bài trước

Thứ Ba tuần 3 Thường Niên: Thánh Phaolô Tông Đồ Trở Lại (Mc 16,15-18)

Bài kế tiếp

Thứ Tư tuần 3 Thường Niên: Thánh Timôthê và Thánh Titô, Giám Mục (Lc 10,1-9)