Thứ Ba IV Mùa Vọng C: Hành Trình Của Niềm Vui (Lc 1,39-45)

Lời dẫn vào video Tin Mừng Thứ Ba ngày 21.12.2021 (Lc 1, 39-45).

Đời người là một cuộc hành trình và hành trình nào cũng phải cất bước lên đường với biết bao hành trang và hoài vọng.

Tin Mừng hôm nay thánh Luca trình thuật cho chúng ta thấy Đức Maria cất bước lên đường với niềm vui trong lòng, đó là cưu mang Ngôi Hai Thiên Chúa và bắt đầu cho một hành trình góp phần cộng tác vào trong kế hoạch của Thiên Chúa nhằm mang ơn cứu độ cho trần gian. Niềm vui mà Mẹ cất giữ trong cõi lòng của mình, ngày hôm nay Mẹ bước đi mang đến chia sẻ cho người chị họ là Elisabét, để cùng với người mình sống và loan báo niềm vui này cho tất cả mọi người.

Người Kitô hữu chúng ta cũng có hành trình, đó là hành trình của đức tin và hành trình của niềm vui. Chúng ta tin bởi đời sống của chúng ta hoàn toàn tuỳ thuộc tất cả trong tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa. Chúng ta vui bởi Chúa luôn đi với chúng ta, ở giữa chúng ta; đó là giữa những thử thách, khó khăn, thành công và trong cả những vui buồn của cuộc sống. Chúng ta xác tín điều này để cất bước lên đường mang niềm vui Tin Mừng của Thiên Chúa chia sẻ với những anh chị em khác. Đây là sứ mệnh và ý nghĩa của đời sống đức tin nơi người Kitô hữu chúng ta.

Mùa Vọng là mùa chuẩn bị cho đại lễ Giáng Sinh và cũng là mùa để các Kitô hữu hướng lòng trông đợi Chúa Kitô đến lần thứ hai, bởi đó Mùa Vọng được coi là mùa sốt sắng và hân hoan mong đợi. Mời bạn lắng nghe lời Chúa, và cùng cầu xin Thiên Chúa luôn biến đổi chúng ta trở nên nhân chứng của niềm vui trong thế giới hôm nay.

Video Kinh Thánh Công Giáo, Lời Chúa Hằng Ngày: #Video_Kinh_Thánh_Công_Giáo #Video_Tin_Mừng #Lời_Chúa_hằng_ngày #Tin_Mừng_Theo_Thánh_Luca

Vinkmag ad

Bài trước

Thứ Hai IV Mùa Vọng C: Sẵn Sàng Vâng Theo Chúa (Lc 1, 26-38)

Bài kế tiếp

Chương 24 Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Lu-ca (Lc 24,1-53)

Để lại lời nhắn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.