Thứ Ba tuần 1 Thường Niên C: Lời Giảng Đầy Uy Quyền (Mc 1, 21b-28)

Lời dẫn vào video Tin Mừng Thứ Ba ngày 11.01.2022 (Mc 1, 21b-28).

Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu giảng dạy tại hội đường Caphácnaum và chữa lành một người bị thần ô uế ám, để ghi nhận ấn tượng Chúa Giêsu tạo ra nơi dân chúng: “Người giảng dạy như một Ðấng có thẩm quyền” (Mc 1, 22). Dân chúng đã kinh ngạc về giáo lý của Người: bởi Người giảng dạy có uy quyền, với lời nói có sức mạnh, có hiệu lực tuyệt đối, khác với những điều họ vẫn nghe từ các luật sĩ.

Chúa Giêsu giảng dạy như Đấng có quyền, mọi ánh mắt của những người ngồi đấy đều đổ dồn vào Người, còn thần ô uế thì buộc phải vâng lệnh và xuất ra khỏi người nó ám. Người giảng dạy với uy quyền của Thiên Chúa, chứ không như các Tiên tri trong Cựu Ước là những người được Thiên Chúa ủy thác cho; cũng không giảng dạy như các kinh sư Do thái là những người chỉ giải thích Kinh Thánh. Lời giảng dạy của Chúa Giêsu là một cuộc giải phóng, là Tin Mừng cứu rồi, cách riêng cho những người nghèo khổ, những người bị loại ra bên lề xã hội. Lời của Chúa Giêsu tương phản với lời giảng dạy của các thầy thông luật (Mc 1, 22).

Câu hỏi được đặt ra: Vậy có điều gì mới chăng? Thưa không, Chúa Giêsu không dạy điều gì mới mẻ hoặc trái với giáo lý, cũng không mang đến một giáo lý mới. Chính uy nguyền và phong cảnh giảng dạy làm người ta khám phá ra cái mới. Đồng thời, mới, là vì uy quyền của Người trên các thần ô uế: Chúng vâng lệnh Người (Mc 1, 25-26). Dân chúng hôm nay còn kinh ngạc hơn nữa khi được chứng kiến tận mắt uy quyền của Chúa Giêsu trên thần ô uế: “Người dùng uy quyền mà truyền lệnh cho cả các thần ô uế, và chúng vâng lệnh Người”.

Bạn thân mến, Lời Chúa có một uy quyền đặc biệt là xua trừ được ma quỷ ra khỏi con người, chữa lành bệnh tật linh hồn và biến đổi nên con người mới trong Chúa Kitô. Chính Chúa Giêsu trong khi vào sa mạc chịu cám dỗ, Người cùng dùng Thánh Kinh để chống trả ma quỷ và Người đã chiến thắng. Tự vấn lại chính mình, bạn có yêu mến Lời Chúa? Bạn dùng Lời Chúa để chống lại những cám dỗ, thói quen, đam mê, và ước muốn xấu? Lời Chúa có quyền năng xua trừ thế lực ma quỷ đang ngày đêm rình rập xui khiến bạn và tôi phạm tội, vì thế, ước mong sao, cùng nhau ta hãy biết năng đọc và suy gẫm Lời Chúa mỗi ngày, từ đó tăng sức mạnh cho đời sống thiêng liêng của mình.

Video Kinh Thánh Tân Ước Công Giáo, Lời Chúa Hằng Ngày Hôm nay: #Video_Kinh_Thánh_Công_Giáo #Video_Tin_Mừng #Lời_Chúa_hằng_ngày #Tin_Mừng_Theo_Thánh_Mac_cô

Vinkmag ad

Bài trước

Thứ Ba Tuần 11 Thường Niên: Hãy Yêu Kẻ Thù (Mt 5, 43-48)

Bài kế tiếp

Thứ Năm Tuần 11 Thường Niên: Lời Kinh Tuyệt Hảo (Mt 6, 7-15)

Để lại lời nhắn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.