Thứ Ba Tuần 2 Mùa Chay: Tinh Thần Phục Vụ (Mt 23, 1-12)

Lời dẫn vào video Tin Mừng Thứ Ba ngày 15 tháng 03 năm 2022 (Mt 23, 1-12).

Bài Tin Mừng hôm nay gồm hai phần: phần đầu ghi lại những lời Chúa Giêsu nhận xét về các kinh sư và những người Phariiêu; phần sau ghi lại những lời Ngài dạy dỗ đám đông và các môn đệ.

Ở phần đầu, Chúa Giêsu chỉ trích thái độ nói một đàng làm một nẻo của các kinh sư và những người Pharisêu. Họ là những người nghiên cứu lề luật, giảng dạy lề luật, bảo vệ lề luật. Nhìn từ bên ngoài thì họ là những nhân vật đáng kính, học cao, biết nhiều, dáng vẻ nghiêm trang, đạo mạo, y phục chỉnh tề, đi đâu họ cũng ngồi chỗ quan trọng, đến đâu họ cũng chiếm vị trí ưu tiên. Chúa Giêsu không phủ nhận vai vế của các kinh sư và những người Pharisêu trong dân. Chúa cũng khuyên dân chúng hãy tuân giữ những gì họ giảng dạy. Tuy nhiên, bởi họ dạy mà không làm những gì mình dạy nên Chúa Giêsu đã cảnh giác dân chúng đừng làm theo những gì họ làm.

Tiếp đến, Chúa Giêsu chuyển sang phần giáo huấn cụ thể cho dân chúng và các môn đệ. Khi Ngài nói: “Các con đừng gọi ai là cha, cũng đừng để ai gọi mình là thầy hay là nhà lãnh đạo”, nghĩa là Ngài đang dùng lối nói cường điệu để nhấn mạnh vai trò tuyệt đốì của Cha và của chính Ngài. Khi giảng dạy như thế, Chúa Giêsu không có ý phủ nhận vai trò của cha mẹ hay của thầy dạy hoặc của người lãnh đạo trên trần gian, mà Ngài chỉ muốn người ta đừng tuyệt đối hóa những vai trò đó, đến độ đặt ngang hàng hoặc cao hơn Thiên Chúa. Chỉ có Chúa Cha mới là Ðấng sinh thành tối cao và chỉ có Chúa Kitô mới là Ðấng giáo hóa tối thượng, còn tất cả mọi người đều là anh chị em bình đẳng với nhau.

Mời bạn lắng nghe Lời Chúa hôm nay! Mọi người chúng ta đều được Chúa mời gọi mỗi người mỗi công việc, bổn phận trong Giáo Hội, vì thế, ta hãy học lấy tinh thần khiêm tốn và hăng say phục vụ vì lòng yêu mến, chứ không phải ham muốn chức quyền và danh vọng để được hơn người… Khi có trách nhiệm lãnh đạo, ta cũng cần có tinh thần phục vụ hơn háo danh, ý thức trách nhiệm của mình hơn đòi hỏi người khác. Ai làm lớn thì phải phục vụ anh em, ai làm đầu thì phải làm đầy tớ mọi người. Nguyện xin cho hết thảy chúng ta biết khiêm tốn trong bậc sống và trách nhiệm Chúa giao phó, để không tìm vinh quang cho riêng mình mà là Chúa được vinh danh trong chính cuộc sống của chúng ta!

Video Kinh Thánh Tân Ước Công Giáo, Lời Chúa Hằng Ngày Hôm nay: #Video_Kinh_Thánh_Công_Giáo #Video_Tin_Mừng #Lời_Chúa_hằng_ngày #Tin_Mừng_Theo_Thánh_Mat_thêu

Vinkmag ad

Bài trước

Thứ Ba Tuần 11 Thường Niên: Hãy Yêu Kẻ Thù (Mt 5, 43-48)

Bài kế tiếp

Thứ Năm Tuần 11 Thường Niên: Lời Kinh Tuyệt Hảo (Mt 6, 7-15)

Để lại lời nhắn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.