Thứ Ba tuần 28 TN B: Thanh Tẩy Tâm Hồn (Lc 11, 37-41)

Lời dẫn vào video Tin Mừng Thứ Ba ngày 12.10.2021 (Lc 11, 37-41).

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại việc một ông Pharisiêu ngạc nhiên vì Chúa Giêsu không rửa tay trước khi ăn. Ông này lấy làm lạ không vì việc Chúa Giêsu không giữ an toàn vệ sinh ăn uống, mà là cho rằng việc Chúa lỗi luật và vi phạm nghi thức tôn giáo truyền thống về việc sạch dơ. Chính vì thế mà Chúa Giêsu không phải lên án việc rửa tay cũng như rửa chén đĩa hay những thứ đồ vật khác trước khi ăn, nhưng Ngài muốn nhân cơ hội để dạy cho các ông Pharisiêu một bài học quan trọng hơn, đó là sự trong sạch đích thực là sự trong sạch cho tâm hồn, chứ không phải chỉ bề ngoài.

Chúa Giêsu đã nêu ra cho các ông một phương án để tẩy rửa sự ô uế bấy lâu nay trong lòng ông ta: “Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người”. Đôi khi, cõi lòng của tôi, của bạn và của mỗi người chúng ta, cũng nhơ bẩn lắm, nhơ bẩn với biết bao toan tính được hơn. Mỗi khi ta đến với Chúa, quần áo ta chỉnh tề đâu ra đó; mặt mũi trang điểm đẹp đẽ không chê vào đâu được, thế nhưng lòng ta có thật sự bình an chưa? Đôi khi chúng ta đến với Chúa nhưng lòng thì vẫn còn hậm hực, vẫn còn bực bội, tức tối anh chị em mình.

Lời Chúa Giêsu nói với ông Pharisiêu trong bài Tin Mừng hôm nay cũng là lời cảnh tỉnh cho con người thuộc mọi thời đại. Hãy có lòng bác ái, vị tha và quảng đại trong tư tưởng, lời nói và hành động bạn nhé. Chỉ như thế mới có được sự trong sạch đích thực để có thể tiếp rước vị khách cao quý là chính Chúa đến thăm ngôi nhà tâm hồn mình.

Vinkmag ad

Bài trước

Thứ Hai tuần 28 TN B: “Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này” (Lc 11,29-32)

Bài kế tiếp

Thứ Tư tuần 28 TN B: “Khốn cho các ngươi…” (Lc 11,42-46)

Để lại lời nhắn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.