Thứ Ba Tuần 3 Mùa Chay: Sẵn Lòng Tha Thứ (Mt 18, 21-35)

Lời dẫn vào video Tin Mừng Thứ Ba ngày 22 tháng 3 năm 2022 (Mt 18, 21-35).

Thánh sử Mátthêu đã trình bày một cách liên tục các Lời Giáo Huấn của Chúa Giêsu về mầu nhiệm đức ái trong tương quan giữa Thiên Chúa với con người và giữa con người với nhau: Thiên Chúa luôn tha thứ cho tội nhân và đi bước trước tìm kiếm họ trở về qua hình ảnh mục tử đi tìm con chiên lạc (Mt 18, 12-14), con người tự tìm đến giúp nhau sửa lỗi cách nhân bản và tha thứ cho nhau (Mt 18,1 5-17), sự yêu thương tha thứ giữa con người chính là điều kiện để được Thiên Chúa tha thứ (Mt 18, 35). Kỳ thực, tương quan giữa người với người phản ảnh chính tương quan giữa con người với Thiên Chúa, khi con người biết tha thứ cho nhau thế nào thì Thiên Chúa cũng tha thứ cho con người như thế. Đó chính là nội dung của bài Tin Mừng hôm nay.

Bảy mươi lần bảy ở đây không phải là bốn trăm chín mươi hay là một con số lũy thừa của số bảy mươi, nhưng mang một ý nghĩa tượng trưng hàm ý là tha thứ mãi mãi – tha thứ không giới hạn. Thật vậy, con người thường đưa ra cho nhau những hạn định trong mọi tương quan xã hội, kể cả phương diện đức ái. Con người đưa ra số lần tha thứ, đưa ra điều kiện để tha thứ, đưa ra mức độ nặng nhẹ để tha thứ và phân loại đối tượng được tha thứ… Còn Thiên Chúa thì chỉ biết tha thứ không giới hạn, bao nhiêu lần tội nhân chạy đến với Ngài là bấy nhiêu lần được Ngài tha thứ. Hôm nay, Lời Chúa Giêsu nói với Phêrô rằng: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy”, thì quả thực, Ngài cũng đang mời gọi mỗi người chúng chúng ta cũng hãy biết sẵn sàng để tha thứ cho nhau, như Chúa đã tha thứ cho chúng ta

Liền sau lời mời gọi tha thứ không giới hạn là lời dạy của Chúa Giêsu về điều kiện để được Thiên Chúa thứ tha qua dụ ngôn “Tên mắc nợ không biết thương xót”. Dụ ngôn này đã phản ảnh bản tính của con người vốn muốn được tha thứ nhưng đến lượt mình lại khó tha thứ cho nhau. Sự tha thứ trong tương quan giữa người với người được thực hiện, lại chính là tiêu chuẩn Chúa xét công trạng cho con người được ân thưởng Nước Trời. Vì: “Anh em đừng xét đoán để khỏi bị đoán xét, đừng kết án để khỏi bị Thiên Chúa tuyên án…” Lỗi lầm giữa chúng chúng ta với nhau chẳng là gì so với lỗi phạm giữa chúng chúng ta với Thiên Chúa, đúng không? Thế nhưng, Thiên Chúa đã ngàn lần tha thứ cho chúng chúng ta, thì đến lượt ta cũng phải tha thứ cho nhau. Bạn biết không, tha thứ, thật ra là rất khó, nhưng nó lại chính là một phương thế tuyệt hảo nhất có thể hoá giải được những mâu thuẫn giữa người với người đấy, bạn ạ!

Mời bạn lắng nghe Lời Chúa hôm nay! Nguyện xin cho bạn và tôi luôn biết khiêm tốn nhận ra mình cũng đầy yếu đuối và giới hạn, để từ đó ta  dễ cảm thông và không lên án tha nhân. Xin cũng cho chúng ta luôn biết sẵn sàng tha thứ cho những ai xúc phạm đến mình, để rồi cũng được Chúa thứ tha tội lỗi.

Video Kinh Thánh Tân Ước Công Giáo, Lời Chúa Hằng Ngày Hôm nay: #Video_Kinh_Thánh_Công_Giáo #Video_Tin_Mừng #Lời_Chúa_hằng_ngày #Tin_Mừng_Theo_Thánh_Mat_thêu

Vinkmag ad

Bài trước

Thứ Ba Tuần 11 Thường Niên: Hãy Yêu Kẻ Thù (Mt 5, 43-48)

Bài kế tiếp

Thứ Năm Tuần 11 Thường Niên: Lời Kinh Tuyệt Hảo (Mt 6, 7-15)

Để lại lời nhắn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.