Thứ Ba tuần 30 TN B: Men Trong Bột, Bột Dậy Men (Lc 13,18-21)

Lời dẫn vào video Tin Mừng Thứ Ba ngày 26.10.2021 (Lc 13, 18-21).

Hạt cải hay nấm men tuy nhỏ bé, nhưng vẫn không ngừng lớn lên và âm thầm biến đổi thế giới xung quanh. Chức năng của của Giáo Hội, của con cái Chúa là phải lớn lên và trở thành bóng mát cho đời, cho mọi người nương ẩn giữa bão táp mưa sa của cuộc đời. Chân lý Nước Trời – tức là bản chất của Giáo Hội phải thấm nhập vào nhân loại và thế giới trong mọi hoàn cảnh và môi trường. Đó là nội dung của hai dụ ngôn: Hạt cải và Men trong bột mà Chúa Giêsu dạy trong bài Tin Mừng hôm nay:

– Lớn lên: Tôi, bạn và tất cả mọi công dân trong “Nước Trời” đều có nghĩa vụ truyền giáo và sống chứng nhân cho Nước Trời. Xét về phương diện cá nhân, chính mỗi người chúng ta cũng phải lớn lên trong Đức Tin, trong Thánh Thần và trong chính đời sống đạo của mình.

– Bóng mát che chở: Nước Trời, Giáo Hội, người Kitô hữu chúng ta phải là bóng mát cho đời, là nơi đáng tin tưởng cho mọi người tìm lại được an bình nội tâm. Chúng ta có bổn phận làm cho thế giới thêm bình an và xoa dịu mọi đau thương của nhân loại.

– Thấm nhập: Chân lý Nước Trời, bản chất Giáo Hội là phải thấm nhập vào nhân loại và thế giới trong mọi hoàn cảnh và môi trường. Ngay nơi bản thân mỗi người chúng ta cũng phải chấp nhận được trộn lẫn vào mọi ngõ ngách của cuộc sống, để nhờ đời sống chứng nhân, và góp phần giúp mọi thứ biến đổi theo Tin Mừng. Chứ không phải như cục men nằm yên sẽ chỉ là vô dụng.

– Biến đổi: Chân lý Nước Trời là Lời Chúa, có sức biến đổi tâm hồn mọi người, từ đó biến đổi thế giới theo nền văn minh tình thương. Chúng ta được mời gọi sống chứng nhân, nghĩa là bằng đời sống đạo tốt lành của mình làm lay động và biến đổi những tâm hồn nguội lạnh, cũng như có sức thu hút lương dân trở về với Chúa, để cả thế giới cũng được “dậy men” Tin Mừng.

Mời bạn lắng nghe Lời Chúa hôm nay. Chúa ơi, dẫu lòng mến của chúng con “nhỏ hơn” nắm men, đức tin của chúng con nhỏ như hạt cải, chúng con cũng nguyện xin Chúa cho chúng con can đảm sống tin và sống vì yêu thương. Amen.

Vinkmag ad

Bài trước

Thứ Hai tuần 30 TN B: Lề Luật Bác Ái (Lc 13,10-17)

Bài kế tiếp

Thứ Tư tuần 30 TN B: Chiến Đấu Để Qua Cửa Hẹp (Lc 13, 22-30)

Để lại lời nhắn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.