Thứ Ba tuần 34 TN B: Mọi Sự Rồi Sẽ Qua Đi (Lc 21,5-11)

Lời dẫn vào video Tin Mừng Thứ Ba 23.11.2021 (Lc 21, 5-11).

Trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đừng tự mãn, đừng bám víu vào vật chất, nhưng hãy tỉnh thức bám víu lấy của cải thiêng liêng là Lời Chúa, các bí tích, nhất là tích Thánh Thể. Đặc biệt bạn đừng tuyệt đối hóa những sự thế gian để làm nô lệ cho nó như: tiền tài, danh vọng, thú vui. Thay vào đó, hãy chỉ tương đối hóa nó như phương tiện mà Chúa ban để giúp bạn lập công cho đời sau mà thôi.

Lời Chúa hôm nay cũng nhắc nhở mỗi người chúng ta rằng: mọi sự rồi sẽ qua đi, chỉ có Nước Thiên Chúa và Triều Đại Người mới vững bền. Thế nên, điều quan yếu trong cuộc đời không phải là xây dựng củng cố quyền lực trần gian, mà xây dựng mái nhà trên trời bằng những viên gạch hiệp nhất yêu thương, bằng những hợp chất đầy tình người thì mới làm cho bạn nên bền vững không tàn phai theo thời gian.

Mời bạn lắng nghe Lời Chúa, và nguyện xin Chúa giúp bạn biết tô điểm vẻ đẹp không bao giờ tàn phai nơi con người và cuộc đời mình, bằng những việc lành phúc đức, bằng cách ăn ở đoan trang, thanh khiết. Ước mong sao, bạn biết mặc vào cuộc đời mình chiếc áo của ân sủng để vượt thắng những cám dỗ trần gian.

Vinkmag ad

Bài trước

Thứ Hai tuần 34 TN B: Bác Ái Đích Thực (Lc 21,1-4)

Bài kế tiếp

Thứ Tư tuần 34 TN B: Vác Thập Giá Theo Chúa (Lc 9, 23-26)

Để lại lời nhắn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.