Thứ Ba tuần 4 Mùa Chay: Chớ Phạm Tội (Ga 5,1-3a. 5-16)

Lời dẫn vào video Tin Mừng thứ Ba ngày 29.03.2022 (Ga 5,1-3a. 5-16).

Hôm nay, tiếp tục hành trình tại Giêrusalem, Chúa Giêsu chữa bệnh cho một người bất toại đã 38 năm nằm ở bờ hồ Bếtdatha. Sự việc lại bị các biệt phái công kích khi thấy người được chữa lành vác chõng đi về trong ngày Sabát. Qua câu chuyện Tin Mừng ghi lại hôm nay, chúng ta cùng suy niệm  hai khía cạnh sau đây:

– Thứ nhất: Tình trạng của người bệnh – Với cách tường thuật có tính biểu tượng của Tin Mừng thứ tư, chúng ta nhận thấy có một tình trạng bệnh tật của một con người đã kéo dài gần bốn chục năm, không được cứu chữa, do tự mình không đủ sức để xuống hồ trước và còn thê thảm hơn khi không ai giúp anh ta xuống hồ để được chữa lành (Ga 5,7). Cho đến một ngày kia, Chúa Giêsu đi qua, Người cảm thông với tình trạng của anh mà chữa lành cho anh, dù anh chưa kịp xin Ngài. Như vậy, suốt 38 năm bị giam hãm trong cơn bệnh, người bất toại cố dùng đến sức mình nhưng đã thất bại, và chính sự lãnh đạm của mọi người không giúp anh cũng làm cho tình trạng của anh vô phương cứu chữa, cho tới ngày anh gặp Chúa Giêsu, anh nói lên tình trạng bất lực của mình, và Chúa đã cứu anh. Đó cũng là tình trạng của nhiều tâm hồn, ở lâu trong tội, để rồi tự mình không thể đứng lên trở về với Chúa, càng tồi tệ hơn là những người anh chị em trong cùng đức tin đã không làm gì để giúp nhau hoán cải. Chỉ đến khi mở lòng ra, nói hết tình trạng khốn khổ của mình, để cho Chúa đi qua cuộc đời mình, thì Chúa sẽ giúp chúng ta đứng lên.

Thứ hai: Vấn đề ngày sa-bát – Theo Biệt Phái – Pharisiêu, bộ luật dành cho Do Thái dạy phải kiêng việc xác ngày Sabát cách triệt để theo mặt chữ, nếu ngày đó có ai đó chỉ cần đi lượm vài nhánh củi về để đun bếp nướng bánh cũng phải bị xử ném đá chết, ngay cả đường đi cũng có một số con đường bị cấm không được đi vào ngày Sabát. Họ coi việc giữ những điều lặt vặt hơn là mạng sống của một con người. Hằng ngày trong suốt 38 năm người Do Thái vẫn đi trên bờ hồ Bếtdatha và người bị bất toại vẫn nằm ở đó, nhưng họ không thấy, và vì sợ phạm luật Sabát chăng. Chúa Giêsu biết họ đang rình mò tìm kế hại Ngài, nhưng Ngài vẫn không ngần ngại chữa lành cho người bị bất toại, vì đối với Ngài luật yêu thương bác ái vượt trên tất cả mọi của lễ mà họ dâng. Thế nhưng, người Do Thái đã không chịu nhận ra mà còn giận điên lên và bàn nhau tìm cơ hội khác để giết Chúa Giêsu. Chúng ta có nhân danh ngày nghỉ, lấy cớ việc đi lễ… để rồi không đếm xỉa đến những người gặp hoạn nạn đang cần đến sự giúp đỡ của chúng ta không?

Mời bạn lắng nghe Lời Chúa hôm nay! Nguyện xin Chúa giúp chúng ta biết ý thức tình tương thân tương ái trong Chúa mà sẵn sàng giúp đỡ tha nhân bỏ đường tội lỗi trở về với Chúa.

Video Kinh Thánh Tân Ước Công Giáo, Lời Chúa Hằng Ngày hôm nay: #Video_Kinh_Thánh_Công_Giáo #Video_Tin_Mừng #Lời_Chúa_hằng_ngày #Tin_Mừng_Theo_Thánh_Gioan

Vinkmag ad

Bài trước

Thứ Ba Tuần 11 Thường Niên: Hãy Yêu Kẻ Thù (Mt 5, 43-48)

Bài kế tiếp

Thứ Năm Tuần 11 Thường Niên: Lời Kinh Tuyệt Hảo (Mt 6, 7-15)

Để lại lời nhắn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.