Thứ Ba tuần 4 Phục Sinh: Nghe Biết Chúa (Ga 10, 22-30)

Lời dẫn vào video Tin Mừng Thứ Ba ngày 10.05.2022 (Ga 10, 22-30).

Bài Tin Mừng hôm nay tường thuật việc người Do Thái vây quanh Chúa Giêsu để đòi Ngài xác định về vai trò của Ngài. Thật ra, không phải là Chúa Giêsu chưa nói cho họ biết, mà là vì họ cứng lòng tin. Chúa Giêsu xác định sự cứng lòng tin đó, và Ngài lại phải nại đến những chứng từ để trả lời cho họ về sứ vụ của Ngài. Đó là: Những công việc Chúa Giêsu làm nhân danh Chúa Cha làm chứng cho Ngài, và sở dĩ họ không nhận ra là vì họ không thuộc đàn chiên của Ngài khi không chịu nghe tiếng Ngài.

Nói đến Lời Chứng từ Chúa Cha, trong Tin Mừng Nhất Lãm, chúng ta gặp thấy ít nhất hai lần là khi Chúa Giêsu chịu Phép Rửa tại sông Giođan và lúc Ngài biến hình trên núi Tabo. Nhưng trong Tin Mừng Gioan có lẽ chỉ nói tới một lần nhãn tiền Chúa Cha phán vọng xuống rằng: “Ta đã tôn vinh Danh Ta, Ta sẽ còn tôn vinh nữa!” (Ga 12, 28). Tuy nhiên, ở đây Chúa Giêsu giải thích Lời Chứng của Chúa Cha tức là việc Chúa Cha sai phái Chúa Con thực thi việc Cứu Độ, và việc đó đã được chứng nhận qua bao công việc Ngài làm. Chính sự việc được xảy ra theo lời Chúa Giêsu là do Ngài thực hiện theo ý Chúa Cha và Chúa Cha đã làm cho việc đó xảy ra. Chúa Cha làm chứng cho công việc của Chúa Giêsu nơi trần gian, không chỉ là lời phán ra từ trời, nhưng còn là việc nhận lời Chúa Giêsu cầu xin khi thực hiện các phép lạ.

Tuy nhiên, dù đã nại đến kết quả công việc để minh chứng, nhưng người Do Thái vẫn không tin. Vậy đâu là lý do họ cứng lòng. Câu trả lời được Chúa Giêsu nêu ra là: “Các ông không tin, vì các ông không thuộc về đoàn chiên của tôi. Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi”. Nghĩa là không biết lắng nghe tiếng Chúa thì không phải là chiên của Chúa, mà không phải chiên của Chúa thì không thể biết Chúa vì không được Chúa Giêsu mặc khải qua Lời Chúa, qua Lời Rao Giảng và qua Giáo Hội của Ngài. Biết ở đây không chỉ hiểu là nhận biết, mà còn là một sự liên kết thân thiết với nhau. Biết Đức Giêsu là ai là điều cốt yếu đối với chúng ta, vì điều mà Ngài ban tặng cho chúng ta là vô giá: đó là được thông phần sự sống của Thiên Chúa. Nhưng nếu Đức Giêsu không đến từ Thiên Chúa và không là Thiên Chúa thì lời hứa đó chẳng có giá trị gì. Chính vì vậy mà phải khám phá ra cho được Đức Giêsu là ai, vì nhờ đó mà chúng ta tìm thấy ơn cứu độ.

Mời bạn lắng nghe Lời Chúa hôm nay! Và hãy đến với Chúa Giêsu, để Ngài đưa ta đến những chân trời xa rộng. Hãy đến với Chúa Giêsu, để Ngài băng bó vết thương, xoa dịu nỗi đau và phục hồi sự sống. Hãy đến với Chúa Giêsu, để Ngài đổ tràn tình yêu và sự sống vào tâm hồn ta!

Video Kinh Thánh Tân Ước Công Giáo, Lời Chúa Hằng Ngày hôm nay: #Video_Kinh_Thánh_Công_Giáo #Video_Tin_Mừng #Lời_Chúa_hằng_ngày #Tin_Mừng_Theo_Thánh_Gioan

Vinkmag ad

Bài trước

Thứ Ba Tuần 11 Thường Niên: Hãy Yêu Kẻ Thù (Mt 5, 43-48)

Bài kế tiếp

Thứ Năm Tuần 11 Thường Niên: Lời Kinh Tuyệt Hảo (Mt 6, 7-15)

Để lại lời nhắn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.