Thứ Ba Tuần Bát Nhật Phục Sinh: Sự Sống Mới (Ga 20,11-18)

Lời dẫn vào video Tin Mừng Thứ Ba ngày 19.04.2022 (Ga 20, 11-18).

Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, khi ghi lại sự việc Chúa Giêsu phục sinh hiện ra với bà Maria Mácđala, thánh sử Gioan không nhấn mạnh ở sự kiện Chúa phục sinh cho bằng bản chất hiện hữu mới của Đấng đã sống lại. Ngài đã sống lại, kết hợp mật thiết và đi vào vinh quang với Chúa Cha. Đồng thời, Ngài hiện diện cách mới mẻ với những kẻ tin Ngài.

Như vậy, khi sống mầu nhiệm Phục Sinh là ta cũng sống theo cách thế sự hiện diện mới mẻ trong Đức Kitô Phục Sinh. Tuy nhiên, sống theo cách thế hiện diện mới mẻ nghĩa là thế nào? Chúng ta hãy nhìn vào Maria Mácđala. Chúa Giêsu hiện ra, nhưng bà đã không nhận ra, vì bà tưởng là người làm vườn nào đó. Nhưng khi Người gọi tên bà, bà mới nhận ra tiếng nói của Người. Điều này chứng tỏ, chỉ có ơn Chúa ban, con người mới nhận biết được Thiên Chúa và nhận ra sự hiện diện của Ngài cách sống động. Khi ra mộ, nhìn thấy ngôi mộ trống, trong tầm nhìn hữu hạn, bà Mácđala chỉ nghĩ ai đó đã lấy xác của Thầy. Bà đã không nhớ có lần Đức Giêsu nói: “sau ba ngày, Người sẽ sống lại”. Cũng vậy, bao lâu chúng ta còn dựa vào quan niệm hữu hạn và trần tục của mình, thì không thể nhận ra được những thực tại siêu nhiên. Cần phải gạt bỏ mọi thành kiến, mọi suy nghĩ, suy tư theo kiểu con người, để tin vào Lời Chúa và những gì thuộc về Chúa mà thôi.

Qua câu chuyện Chúa hiện ra với bà Mácđala, bạn có nhận ra rằng, biết Chúa là biết bằng đức tin không? Nhờ gạt bỏ đi những thành kiến, những lối suy nghĩ giới hạn của con người và dựa vào ánh sáng của Lời Chúa, bà Mácđala đã nhận thấy Chúa hiện ra với bà không chỉ là hình ảnh bên ngoài, nhưng còn là hiện diện sâu thẳm bên trong tâm hồn của bà. Nhờ đó bà sống đức tin một cách sâu sắc hơn và trở thành khí cụ loan truyền về sự hiện ra của Đấng Phục Sinh trong cuộc đời. Đó chính là cách thế người Kitô hữu sống sự hiện diện mới mẻ trong Đức Kitô Phục Sinh.

Mời bạn lắng nghe Lời Chúa hôm nay! Xin cho chúng ta luôn biết bỏ đi những lối sống cũ, để thay vào đó là một đời sống mới mẻ trong Đức Kitô Phục Sinh, nhờ đó ta sẽ trở nên những khí cụ rao giảng về sự phục sinh của Chúa trong cuộc đời này.

Video Kinh Thánh Tân Ước Công Giáo, Lời Chúa Hằng Ngày hôm nay: #Video_Kinh_Thánh_Công_Giáo #Video_Tin_Mừng #Lời_Chúa_hằng_ngày #Tin_Mừng_Theo_Thánh_Gioan

Vinkmag ad

Bài trước

Thứ Ba Tuần 11 Thường Niên: Hãy Yêu Kẻ Thù (Mt 5, 43-48)

Bài kế tiếp

Thứ Năm Tuần 11 Thường Niên: Lời Kinh Tuyệt Hảo (Mt 6, 7-15)

Để lại lời nhắn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.