Thứ Bảy III Mùa Vọng C: Thức Tỉnh Cơn Mê (Mt 1,18-25)

Lời dẫn vào video Tin Mừng Thứ Bảy ngày 18.12.2021 (Mt 1, 18-24).

Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Thiên thần Chúa đến báo mộng cho thánh Giuse, để mong thánh nhân đón nhận và sống tuân theo ý Chúa.

Quả thế, thánh Giuse được xem là người công chính. Ngài rất chu toàn lề luật của Chúa. Thế nhưng trước biến cố lớn lao của cuộc đời là cuộc hôn nhân với Mẹ Maria, thánh Giuse cảm thấy day dứt trước một tình cảnh éo le. Đó là người bạn đời của mình đã mang thai, mà mình không là tác giả của bào thai ấy. Theo luật Do Thái, thánh Giuse hoàn toàn có quyền để đòi lấy sự công bình cho tình cảnh này. Và nếu làm như vậy trước tòa đời, chắc chắn thánh Giuse sẽ được giải thoát khỏi sự ràng buộc dân sự về cuộc hôn nhân với Mẹ Maria, và thoát được cái nhục của việc bị “cắm sừng”. Vì là người công chính, nên Ngài bối rối không biết phải làm thế nào. Nhưng Thiên Chúa thấu hiểu nỗi khổ ấy của thánh Giuse, nên đã sai sứ thần đến trình bày cho thánh Giuse hiểu biết ý Chúa. Thánh Giuse đã mau mắn thực thi để làm tròn bổn phận làm chồng và làm cha của mình theo pháp lý đã định.

Cuộc sống hôn nhân là cuộc sống thực thi thánh ý Chúa: “trở nên những cộng sự viên của Chúa trong việc tạo sinh”, làm cho thế giới thêm sống động và phong phú. Thế nhưng trong cuộc sống ấy không phải luôn là sắc hồng của niềm vui. Đan xen vào cuộc sống ấy nhiều lúc là những bóng đen của cuộc đời. Đó là bóng đén của những hiểu lầm, của những bất đồng ý kiến và nhất là bóng đen của sự sa ngã trong tội lỗi. Nhưng Thiên Chúa không bao giờ muốn bạn bị bóng đen ấy đè bẹp. Ngài mời gọi bạn hãy nhận ra tiếng Ngài, để yêu thương, để tha thứ, để đón nhận nhau trong tình yêu vợ chồng, tình yêu cha mẹ để làm nên cuộc sống thánh thiện và hạnh phúc.

Mời bạn lắng nghe Lời Chúa hôm nay, nguyện xin Chúa cho mỗi người chúng con luôn biết noi gương thánh Giuse trong việc tin tưởng và đón nhận chương trình của Thiên Chúa trong từng hoàn cảnh sống, để nhờ đó, chúng ta cũng được chương trình của Thiên Chúa thanh luyện và giải thoát khỏi xiềng xích tội lỗi.

Vinkmag ad

Bài trước

Ngày 17 – Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Lu-ca (Lc 20,1-47)

Bài kế tiếp

Chương 21 Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Lu-ca (Lc 21,1-38)

Để lại lời nhắn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.