Thứ Bảy sau Lễ Hiển Linh: “Người Phải Nổi Bật Lên” (Ga 3,22-30)

Lời dẫn vào video Tin Mừng Thứ Bảy ngày 08.01.2022 (Ga 3, 22-30).

Tin Mừng hôm nay cho thấy cách thánh Gioan làm mình nhỏ lại. Trung thành với đời sống khổ hạnh được an bài, bằng lời kêu gọi sám hối, thánh Gioan đã trở nên ngọn đèn soi lối cho mọi người đến và đón nhận Đức Ki tô. Ngài là đầy tớ cho Đức Ki tô là chủ, là âm thanh vang lên cho mọi người hiểu được nội dung của Lời. Gioan tuyệt đối không bao giờ che lấp Chúa. Bằng thái độ thẳng thắn, khiêm tốn, thánh nhân không bao giờ để cho người khác ngộ nhận về mình: “Tôi không phải là Đấng Ki tô… Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Người”. Nơi khác, Ngài nói thêm: “Có người đến sau tôi nhưng trỗi vượt hơn tôi, vì có trước tôi”.

Giữa lúc uy tín của thánh Gioan lên như diều, mọi người từ khắp nơi ai ai nghe thấy tên của Ngài cũng đều nghiêng mình kính cẩn, đến nỗi nhiều người muốn tôn Ngài là ngôn sứ vĩ đại, là Đấng Mêsia. Tuy nhiên, Ngài đã đứng đúng vị trí của mình là tiền hô, người dọn đường cho Đấng Cứu Thế, vì vậy, Ngài đã thẳng thắn tuyên bố: Tôi không phải là Đấng Kitô, Đấng ấy đến sau tôi, tôi không đáng cởi giây dép cho Người! Khi Đấng ấy đến, Người sẽ rửa anh em trong Thánh Thần… và “Người phải lớn lên, còn tôi thì phải nhỏ lại”“Tôi là tiếng kêu trong sa mạc, hãy dọn đường Chúa, hãy bạt lối người đi” (Mt 3 , 3).

Mời bạn lắng nghe Lời Chúa hôm nay! Lời cuối cùng mà thánh Gioan nói với chúng ta, và cũng là lời tóm gọn sứ điệp cả bài Tin Mừng mà Chúa muốn dạy ta: “Người phải lớn lên, còn tôi thì nhỏ lại”. Vâng, ta cần khiêm tốn ý thức chỗ đứng của mình trong chương trình của Chúa, biết sống thực với chính mình, biết trân quý những khả năng mà Chúa ban nơi người khác, để Chúa được vinh danh trong mọi việc ta làm. Đồng thời, bạn cũng cần nhớ đến bổn phận rao giảng Tin Mừng của Chúa cho mọi người bằng đời sống yêu thương; trở nên chứng tá sống động cho sự hiện diện của Chúa nơi trần gian này.

Video Kinh Thánh Tân Ước Công Giáo, Lời Chúa Hằng Ngày: #Video_Kinh_Thánh_Công_Giáo #Video_Tin_Mừng #Lời_Chúa_hằng_ngày #Tin_Mừng_Theo_Thánh_Gioan

Vinkmag ad

Bài trước

Thứ Ba Tuần 11 Thường Niên: Hãy Yêu Kẻ Thù (Mt 5, 43-48)

Bài kế tiếp

Thứ Năm Tuần 11 Thường Niên: Lời Kinh Tuyệt Hảo (Mt 6, 7-15)

Để lại lời nhắn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.