Thứ Bảy Sau Lễ Tro: Người Tội Lỗi – Hãy Sám Hối Ăn Năn (Lc 5, 27-32)

Lời dẫn vào Tin Mừng Thứ Bảy ngày 05.03.2022 (Lc 5, 27-32).

Câu chuyện ơn gọi của Lêvi trong bài Tin Mừng hôm nay một lần nữa khẳng định, Chúa Giêsu gọi ai thì Ngài không quan trọng đến thời điểm nào, lý lịch ra sao mà trên hết tất cả là Ngài nhìn thấy nơi ta có dám sẵn sàng bỏ hết tất cả để theo Chúa không? Nếu bạn đang ngồi nơi bàn giấy quyền cao lương hậu, đang vui thích với công việc đầy lợi nhuận… và rồi Chúa gọi bạn bước theo ơn gọi tu trì, bạn có dám bỏ lại để theo Người không? Khi phải lựa chọn giữa một bên là đức tin và lề luật Công Giáo và một bên là danh lợi vật chất, bạn có dám chọn Chúa không?

Ngày hôm nay, Chúa cũng đang mời gọi bạn làm tông đồ cho Chúa đấy. Thế nhưng, bạn có đáp lại lời mời gọi của Chúa cách thành tâm, thiện chí hay không, dám từ bỏ không, hay bạn còn đang vướng víu bởi những của cải vật chất làm cho tâm hồn bạn trở nên nặng trĩu trước lời kêu gọi? Một số người được Chúa mời gọi khi còn niên thiếu, số khác được Chúa tỏ cho biết ơn gọi khi đã lớn khôn. Chúa dùng những đồng nghiệp, những liên hệ gia đình, hoặc các liên lạc xã hội để tỏ ra mục đích của Người. Chúa gọi thì không phân biệt quá khứ bạn là ai, nhưng chỉ thấy bạn từ lúc bạn bắt đầu bước theo. Cùng với ơn soi sáng cho bạn nhìn thấy ơn gọi, điều quan trọng là bạn không mặc cảm với quá khứ, mau mắn đáp trả, bỏ lại mọi sự và bước theo Chúa.

Chúa không nhìn quá khứ của Lêvi, nhưng Chúa nhìn ông bắt đầu từ lúc Chúa gặp ông, và Ngài chỉ nhớ về Lêvi bắt đầu từ lúc đó, còn quá khứ của ông, thì Ngài đã quên hết rồi. Người Do Thái coi người thu thuế, một hạng người được coi làm tay sai cho ðế quốc La Mã thời đó, một hạng người mang tiếng ăn bẩn, tội lỗi và không tốt. Chúa lại nghĩ khác vì Chúa thấu suốt tâm can của con người. Biệt phái, Pharisêu, tư tế, thông luật luôn nghĩ xấu cho người khác. Còn Chúa nói với họ: “Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn”. Kỳ thực, Chúa đến với người thu thuế không có nghĩa là đồng loã với họ. Nhưng Ngài đến với họ, để mở cho họ con đường trở về.

Mời bạn lắng nghe Lời Chúa hôm nay! Nguyện xin Chúa thương dạy chúng ta biết học nơi Chúa với cái nhìn bao dung và không thành kiến với mọi người. Để ta không ngần ngại đến với những người tội lỗi và đưa họ trở về với Chúa.

Video Kinh Thánh Tân Ước Công Giáo, Lời Chúa Hằng Ngày Hôm nay: #Video_Kinh_Thánh_Công_Giáo #Video_Tin_Mừng #Lời_Chúa_hằng_ngày #Tin_Mừng_Theo_Thánh_Luca

Vinkmag ad

Bài trước

Thứ Ba Tuần 11 Thường Niên: Hãy Yêu Kẻ Thù (Mt 5, 43-48)

Bài kế tiếp

Thứ Năm Tuần 11 Thường Niên: Lời Kinh Tuyệt Hảo (Mt 6, 7-15)

Để lại lời nhắn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.