Thứ Bảy tuần 30 TN B: Khiêm Cung Trước Mặt Chúa (Lc 14, 1.7-11)

Lời dẫn vào video Tin Mừng Thứ Bảy ngày 30.10.2021 (Lc 14, 1.7-11).

Tin Mừng hôm nay thuật lại sự việc Chúa Giêsu vào nhà một thủ lãnh các người Biệt phái để dùng bữa. Người nhận thấy cách những kẻ được mời chọn chỗ nhất, nên nói với họ dụ ngôn “Hãy ngồi chỗ cuối”. Sách Châm ngôn dạy rằng: “Trước long nhan, đừng lên mặt kiêu kỳ, chớ đứng vào chỗ của hàng vị vọng. Thà được người ta bảo: ‘xin mời ông lên trên!’ còn hơn bị hạ xuống trước mặt người quyền cao chức trọng” (Cn 25, 6-7). Nhân dịp này, Chúa Giêsu đã vận dụng lời dạy của sách Châm ngôn, rồi Ngài kết luận: “Hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên” (Lc 14, 11).

Bạn thân mến, Chúa Giêsu đã sống và dạy chúng ta sống khiêm nhường. Điều này, thánh Phaolô đã cảm nghiệm: “Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu” (Pl 2, 6-9).

Lời Chúa hôm nay nhắc nhở mỗi người chúng ta, dù chúng ta thế nào, làm gì đi nữa thì bài học về sự khiêm nhường vẫn luôn cần thiết. Bài học ấy sẽ đạt được hoa trái tốt nếu bạn biết học với Chúa, chính khi bạn biết thực hành bài học về sự khiêm nhường và có tấm lòng hiền hậu như Chúa qua các mối tương quan trong cuộc sống thường ngày thì chính lúc đó bạn đã được Chúa nâng lên để hưởng hạnh phúc với Ngài rồi. Nguyện xin Chúa thương uốn nắn tâm hồn bạn, để mỗi ngày bạn trở nên giống Chúa hơn và trở thành người môn đệ được Chúa yêu thương.

Vinkmag ad

Bài trước

Thứ Sáu tuần 30 TN B: Lề Luật và Đức Ái (Lc 14, 1-6)

Bài kế tiếp

Tin Mừng Theo Thánh Gioan: Chúa Giêsu – Đấng Cứu Độ Duy Nhất

Để lại lời nhắn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.