Thứ Bảy tuần 31 TN B: Không Làm Tôi Hai Chủ (Lc 16, 9-15)

Lời dẫn vào video Tin Mừng Thứ Bảy ngày 6.11.2021 (Lc 16, 9-15).

Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu tiếp tục mời gọi mọi người biết lo cho tương lai vĩnh cửu, khi biết dùng những của cải đời này sao cho ích lợi cho kho tàng mai sau trong nơi vĩnh cửu, để không bị nô lệ cho những của cải thế gian, nhưng biết chọn Chúa là chủ đời mình.

Sự khôn ngoan của chúng ta không phải hệ tại ở sự giàu sang thành đạt, mà là biết dùng những gì mình có chuẩn bị thật tốt cho ngày cuối cùng của mình, vì dù được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì chẳng có ích gì. Người khôn ngoan là người biết làm giàu ân sủng trước mặt Thiên Chúa và làm giàu tình anh em. Ngay từ bây giờ, đừng chỉ lo xây cất sắm sửa cho riêng mình, mà còn phải lo sắm sửa cho ngôi nhà của mỗi người ở thế giới mai sau. Đừng chần chừ đợi đến ngày mai sẽ sắp xếp lại cuộc sống, đừng khất đến hôm sau mới yêu thương, mà hãy bắt đầu ngay từ hôm nay, từ lúc này, vì có thể ngày mai bạn sẽ không còn cơ hội nữa.

Dù trong địa vị nào, xin bạn đường bao giờ muốn “bắt cá hai tay”, Chúa cũng muốn mà “xa hoa” cũng muốn. Thật ra, tiền của không có gì là xấu mà là rất cần thiết cho cuộc sống, nhưng nó sẽ xấu khi bạn trở thành nô lệ chúng, để rồi vì tiền mà bạn không ngại bất cứ thủ đoạn nào phạm đến Chúa và tha nhân. Nhất là vì lo chạy theo tiền bạc mà quên hết việc đạo đức, rồi dần dần tiền của lấn át cả Thiên Chúa, và ngự trị cả trong tâm hồn bạn thay cho Thiên Chúa.

Mời bạn lắng nghe Lời Chúa hôm nay, và nhận ra sư điệp trung tâm của đoạn Tin Mừng: “Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ”. Sự giàu có sẽ không theo bạn đến cùng đích của cuộc đời. Chỉ có Đức Kitô, ở với bạn vì Ngài là sự sống trường tồn, là người chủ duy nhất đưa bạn đến hạnh phúc viên mãn.

Vinkmag ad

Bài trước

Thứ Sáu tuần 31 TN B: Khôn Lỏi Đời Này (Lc 16, 1-8)

Bài kế tiếp

Chúa Nhật tuần 32 TN B: Dâng Tất Cả Lên Chúa (Mc 12,38-44)

Để lại lời nhắn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.