Thứ Bảy tuần 32 TN B: Cầu Nguyện Luôn Mãi (Lc 18,1-8)

Lời dẫn vào video Tin Mừng Thứ Bảy ngày 13.11.2021 (Lc 18, 1-8).

Cầu nguyện được ví như hơi thở, là hoạt động căn bản của đời sống tâm linh. Cầu nguyện đối với người Công giáo, chính là thể hiện niềm tin, phó thác cho sự an bài quan phòng của Thiên Chúa. Bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu cho chúng ta thấy tầm quan trọng của việc cầu nguyện, đồng thời Người dạy mỗi chúng ta hãy kiên trì và trung thành khi cầu nguyện.

  1. Kiên trì cầu nguyện – Bài học trong dụ ngôn này không phải dạy chúng ta cứ mãi mãi nài xin ép buộc Chúa cực chẳng đã mà đành phải ban cho chúng ta điều chúng ta muốn. Nhưng nhắm tới một sự kiên trì cầu nguyện liên lỉ. Bởi vì cầu nguyện phải cần đến niềm tin và hi vọng, mà niềm tin cần đến sự thử thách và niềm hi vọng cần đến sự vững vàng kiên nhẫn. Thiên Chúa là Cha hiểu thấu chúng ta cần gì và điều gì tốt cho chúng ta, Ngài sẵn sàng ban những ân huệ cần thiết, nhưng Ngài cần sự khao khát, phó thác và tâm tình của một người con thân thưa với Ngài. Khẩn cầu liên lỉ liên kết con người với Thiên Chúa cách khắng khít hơn, khiến con người phải ý thức hơn về tình trạng bất lực của riêng mình, nhận rõ hơn việc phải hiến thân trọn vẹn cho Thiên Chúa.
  2. Thiên Chúa là Cha tốt lành – Chúa Giêsu khẳng định: “…Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi? Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ”. Tuy nhiên, chúng ta dễ hiểu sai cốt lõi của lời cầu nguyện và thất vọng vì chưa thấy Chúa nhận lời. Chúng ta thường xin với nhu cầu thể xác, mục tiêu vật chất, của cải phù vân, thậm chí còn xin cả những cái gây lầm lạc cho mình nữa. Thiên Chúa thoả mãn ta bằng những điều thiện hảo rất cao quý; Ngài ban Thánh Thần cho ta. Khi con người nhận lấy Thánh Thần thì nhận được những sự phong phú rất cao quý chứ không phải chỉ những của cải vật chất. Vì vậy, càng cầu xin kiên trì và tín thác bao nhiêu, thì càng chất chứa đầy Thánh Thần nơi tâm hồn bấy nhiêu.

Mời bạn lắng nghe Lời Chúa hôm nay. Nguyện xin Chúa thêm sức để bạn biết kiên trì cầu nguyện và đừng bao giờ nản chí. Xin cho bạn ý thức rằng: Những ai tin cậy vào quyền năng và tình thương của Chúa, sẽ không bao giờ phải thất vọng hổ ngươi.

Vinkmag ad

Bài trước

Thứ Sáu tuần 32 TN B: Chúa Đến Bất Ngờ (Lc 17,26-37)

Bài kế tiếp

Chúa Nhật tuần 33 TN B: Lễ Các thánh Tử đạo Việt Nam (Lc 9, 23-26)

Để lại lời nhắn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.