Thứ Bảy tuần 5 Phục Sinh: Ngược Dòng Thế Gian (Ga 15, 18-21)

Lời dẫn vào video Tin Mừng Thứ Bảy ngày 21.05.2022 (Ga 15, 18-21).

Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng đưa ra một lời tiên báo: “Nếu thế gian ghét anh em, thì anh em hãy biết rằng, nó đã ghét Thầy trước”. Trong ngôn ngữ của Tin Mừng Gioan: Thế gian không có nghĩa là toàn thế giới, vì vũ trụ là công trình tác tạo do tình yêu của Thiên Chúa. Nhưng thế gian ở đây là thế lực của sự dữ, của tất cả những gì đối nghịch cùng Thiên Chúa.

Chính Chúa Giêsu đã đến thế gian, Ngài đã bị thế gian lên án và giết chết. Do đó, tất cả những ai là môn đệ của Ngài cũng phải chịu đồng số phận một sự bách hại và đối xử bất công. Điều này dễ hiểu, vì Chúa Giêsu là ánh sáng đã làm lộ ra những sự mờ ám của con người, là Sự Thật đã phơi bày ra sự giả dối của con người, là lối đi Tin Mừng vạch trần những hướng đi lầm lạc của con người… Chính vì thế mà con người tìm cách loại trừ Thiên Chúa ra khỏi đời mình. Cũng thế, chúng ta thuộc về Chúa Giêsu, chúng ta sống theo giáo huấn Chúa Giêsu dạy, là bước đi trong ánh sáng, tình yêu và sự thật.

Mời bạn lắng nghe Lời Chúa hôm nay! Để tự nhắc nhở bản thân mình rằng, khi chọn bước theo Chúa, sống đức tin của người Công Giáo, nghĩa là chúng ta dám chấp nhận lội ngược dòng, là không dễ dãi thỏa hiệp với lối sống ngược với giới răn Chúa, dù phải chịu nhiều bách hại và đối xử bất công, để từ đó, ta được nên giống Chúa càng hơn.

Video Kinh Thánh Tân Ước Công Giáo, Lời Chúa Hằng Ngày hôm nay: #Video_Kinh_Thánh_Công_Giáo #Video_Tin_Mừng #Lời_Chúa_hằng_ngày #Tin_Mừng_Theo_Thánh_Gioan

Vinkmag ad

Bài trước

Thứ Ba Tuần 11 Thường Niên: Hãy Yêu Kẻ Thù (Mt 5, 43-48)

Bài kế tiếp

Thứ Năm Tuần 11 Thường Niên: Lời Kinh Tuyệt Hảo (Mt 6, 7-15)

Để lại lời nhắn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.