Thứ Hai IV Mùa Vọng C: Sẵn Sàng Vâng Theo Chúa (Lc 1, 26-38)

Lời dẫn vào video Tin Mừng Thứ Hai ngày 20.12.2021 (Lc 1, 26-38).

Dung mạo của Đức Maria được Tin Mừng hôm nay tường thuật rõ nét hơn: Maria là một thiếu nữ bề ngoài bình thường như mọi thiếu nữ khác, nhưng đặc biệt hơn mọi thiếu nữ vì “đầy ơn sủng” và được “Đức Chúa ở cùng”. Maria được Thiên Chúa chọn làm mẹ Đấng Cứu Thế, Đấng là Con Thiên Chúa. Maria vẫn sẵn sàng cho Chúa dùng mình để làm công việc của Chúa.

“Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1, 38). Và rồi ngay và sau tiếng Xin Vâng này, Đức Maria được Thánh Thần ngự xuống, và Con Thiên Chúa bắt đầu tiến trình làm người ở đời. Quả thật, loài người không xứng đáng được Chúa trao ban Con Một là quà tặng cao quý nhất, vì loài người quá tội lỗi. Và Mẹ cũng không hề nghĩ đến việc xin Thiên Chúa làm cho mình trở thành Mẹ Thiên Chúa, để Mẹ đưa Con Đấng Tối Cao vào đời hầu cứu muôn dân.

Khi Mẹ nhận được lời giải thích của Sứ Thần, Mẹ đã chấp nhận đi vào cuộc phưu lưu với Thiên Chúa trong niềm tin tưởng và phó thác Lời “xin vâng” của Mẹ Maria đạt tới mức tuyệt đối. Mẹ Maria xin vâng không điều kiện, không mặc cả. Mẹ đã trao bản thân mình thuộc về Thiên Chúa. Vì thuộc về Thiên Chúa nên Ngài có thể làm bất kì điều gì nơi chính Mẹ Maria. Như lời Mẹ Teresa Calcuta đã nói rằng: “Nếu có gì thuộc về tôi, tôi sẽ có toàn quyền sử dụng nó như ý muốn tôi. Nhưng tôi thuộc về Chúa Giêsu, vì thế Ngài có thể làm bất cứ điều gì Ngài muốn”.

Mời bạn lắng nghe Lời Chúa hôm nay! Trong mùa vọng này, Giáo Hội cho chúng ta chiêm ngưỡng Mẹ Maria vì Mẹ là mẫu gương mà mỗi người chúng ta cần noi theo. Mẹ luôn sẵn sàng chuẩn bị tâm hồn để mong chờ Chúa đến cứu dân Người như Người đã hứa. Chính cõi lòng của Mẹ là con đường thẳng tắp luôn sẵn sàng đón Chúa đến. Đây là con đường mà Gioan Tẩy Giả đã kêu gọi mọi người hãy chuẩn bị để đón chào Đấng Thiên Sai ngự đến.

Video Kinh Thánh Công Giáo, Lời Chúa Hằng Ngày: #Video_Kinh_Thánh_Công_Giáo #Video_Tin_Mừng #Lời_Chúa_hằng_ngày #Tin_Mừng_Theo_Thánh_Luca

Vinkmag ad

Bài trước

Chương 23 Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Lu-ca (Lc 23,1-56)

Bài kế tiếp

Thứ Ba IV Mùa Vọng C: Hành Trình Của Niềm Vui (Lc 1,39-45)

Để lại lời nhắn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.