Thứ Hai Mùa Vọng I: Niềm Tin Đích Thực (Mt 8, 5-11)

Lời dẫn vào video Tin Mừng Thứ Hai ngày 29.11.2021 (Mt 8, 5-11).

Trong Tin Mừng, ít khi chúng ta gặp thấy Chúa Giêsu khen, nhất là khi lời khen dành riêng cho một ai đó. Hôm nay, Chúa Giêsu khen ngợi niềm tin của một viên đại đội trưởng, lời khen thiết thực đến mức có sức chữa lành một người tôi tớ của vị đội trưởng này. Điều lạ ở đây là người được Chúa Giêsu ca ngợi về niềm tin, không phải là một chức sắc tôn giáo Do Thái, cũng không phải là một đạo hữu Do Thái mà là một kẻ ngoại đạo, cầm quyền đô hộ dân Người.

Tại sao vậy? Thiết tưởng vì hai lý do:

– Khiêm tốn: Xét về thế giá và địa vị, viên đại đội trưởng này có quyền lực, ông có lính tráng và kẻ hầu người hạ, thậm chí xét về mặt chính trị, ông còn có quyền bắt, trục xuất hoặc ngăn cấm Chúa Giêsu truyền đạo. Thế nhưng, ông nhận ra nơi con người Chúa Giêsu không đơn thuần là một thầy dạy như các kinh sư, mà là một vị ngôn sứ của Thiên Chúa, nên ông đã cảm thấy bất xứng trước mặt Người. Ông nhìn nhận mọi chức vụ và địa vị đều dưới quyền của Thiên Chúa, và ông đã khiêm tốn nói lên: “Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, cũng như tôi nghĩ tôi không xứng đáng đi mời Thầy, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh”. Lời xét mình này của ông đã được Giáo Hội dùng để cho chúng ta thân thưa với Chúa mỗi ngày trong thánh lễ trước khi đến rước Mình Thánh Chúa.

– Niềm tin: Lời của viên đại đội trưởng: “Vì tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bào người này: Đi! là nó đi, bảo người kia: Đến! là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi: Làm cái này! là nó làm”. Đây là một lời tuyên xưng đức tin cao độ. Với cách so sánh, ông tuy là quan nhỏ, nhưng cũng có cấp dưới và họ phải vâng lệnh ông, từ đó ông tuyên xưng Chúa Giêsu là Chúa, có quyền trên mọi quyền lực thần thiêng, có quyền trên mọi bệnh tật và tất cả đều phải vâng lệnh Ngài. Điều đáng nói ở đây nữa là ông ỷ thế vào quyền lực và tiền bạc để lo lắng cho người đầy tớ, thay vào đó, ông tin Chúa Giêsu mới có thể chữa lành và niềm tin của ông đã được đền đáp.

Còn chúng ta, đứng trước những khó khăn, đau khổ, bệnh tật… chúng ta có đặt niềm tin đủ vào Chúa để xin Người trợ lực không, hay là ỷ lại vào sức mình? Ước gì sau khi nghe bài Tin Mừng này, bạn cũng sẽ xác tín hơn vào sự quan phòng của Chúa, để trong khi bạn ra sức đương đầu với những khó khăn của cuộc sống, bạn sẽ biết chạy đến Chúa để được Ngài soi sáng và ban ơn trợ lực. Trên tất cả, hãy tin tưởng và cầu xin Chúa chữa lành bệnh tật nơi tâm hồn mình, bạn nhé!

Vinkmag ad

Bài trước

Chúa Nhật I Mùa Vọng C: Niềm Vui Được Cứu Độ (Lc 21,25-28.34-36)

Bài kế tiếp

21 NGÀY MẦU NHIỆM GIÁNG SINH: NGHE & XEM TIN MỪNG THEO THÁNH LUCA

Để lại lời nhắn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.