Thứ Hai – Thánh Gio-an, Tông Đồ, Tác Giả Sách Tin Mừng (Ga 20,2-8)

Lời dẫn vào video Tin Mừng Thứ Hai ngày 27.12.2021 (Ga 20, 2-8).

Hôm nay Giáo Hội mừng kính Thánh Gioan Tông Đồ, “người môn đệ Đức Giêsu thương mến” và là tác giả sách Tin Mừng thứ IV. Trong Tin mừng này, thánh nhân đã đọc lại các biến cố cuộc đời Chúa Giêsu dưới ánh sáng đức tin. Qua sự kiện ngôi mộ trống, Ngài đã đi từ cái “thấy” bằng đôi mắt thể lý đến cái “thấy” bằng đôi mắt đức tin. Từ “ngôi mộ không còn xác Thầy”, thánh Gioan đã tin rằng Thầy mình đã sống lại.

Làm sao Gioan lại tin Đức Giêsu đã phục sinh? Tình yêu đáp đền tình yêu. Tình yêu đặc biệt mà Gioan dành riêng cho Đức Giêsu đã khiến thánh nhân nhận ra những điều mà người khác không nhận ra; khiến Ngài thấy được những điều mà người khác không thấy, đó là: Đức Giêsu đã Phục sinh! “Ông đã thấy và ông đã tin.” (c.8b) Ông đã thấy gì? Thấy những tấm khăn liệm được xếp lại, khăn che đầu Đức Giêsu được xếp riêng ra một nơi… Thánh Phêrô cũng thấy thế, nhưng trong cái nhìn tinh tế của tình yêu, Gioan đã nhận ra cách sắp xếp của Thầy, nhớ lại những lời Thầy đã nói; Ngài đã nhận ra nơi những thứ đó như tín hiệu của sự phục sinh. Gioan đã thấy và đã tin! Còn bạn, bạn có thấy những dấu hiệu của Thiên Chúa và tin không?

Mừng mầu nhiệm Giáng sinh, bạn cũng được mời gọi suy gẫm về mầu nhiệm Phục sinh, và được mời gọi dâng hiến tình yêu cho Thiên Chúa. Như tông đồ Gioan, bạncần thiết lập mối tương quan thân tình với Đức Giêsu Kitô – Đấng hằng yêu thương bạn. Người yêu thương bạn trước và mời gọi bạn đáp lại bằng cuộc sống đức tin trong việc thực thi lời Người truyền dạy. Chỉ khi bạn thấm nhuần Lời Chúa, bạn mới có được sự tinh tế, nhạy bén nhận ra ý muốn của Ngài trong mọi biến cố của đời sống; để từ đó bạn biết sống quảng đại hơn, yêu thương nhiều hơn, kiên nhẫn, thứ tha, chia sẻ và phục vụ cách vô vị lợi.

Mời bạn lắng nghe Lời Chúa hôm nay! Kính nhớ Thánh Gioan, vị Tông đồ của tình yêu, nguyện xin thánh nhân giúp bạn biết noi gương Ngài, sống tương quan thân tình với Đức Giêsu để cảm nhận được tình yêu đích thực mà Chúa dành cho bạn – rất riêng và rất cá vị!

Video Kinh Thánh Tân Ước Công Giáo, Lời Chúa Hằng Ngày: #Video_Kinh_Thánh_Công_Giáo #Video_Tin_Mừng #Lời_Chúa_hằng_ngày #Tin_Mừng_Theo_Thánh_Gioan

Vinkmag ad

Bài trước

Thứ Ba Tuần 11 Thường Niên: Hãy Yêu Kẻ Thù (Mt 5, 43-48)

Bài kế tiếp

Thứ Năm Tuần 11 Thường Niên: Lời Kinh Tuyệt Hảo (Mt 6, 7-15)

Để lại lời nhắn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.