Thứ Hai tuần 1 Thường Niên C: Được Chúa Gọi (Mc 1, 14-20)

Lời dẫn vào video Tin Mừng Thứ Hai ngày 10.01.2022 (Mc 1, 14-20).

Bắt đầu Mùa Thường Niên, phụng vụ Giáo hội cho ta nghe bài Tin Mừng tường thuật “Lời Rao Giảng Đầu Tiên” và việc Chúa Giêsu tuyển chọn bốn môn đệ đầu tiên để cộng tác với Ngài trong công cuộc rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa.

Bạn và tôi đều không được biết các tiêu chuẩn của Chúa Giêsu trong việc tuyển chọn các Tông Đồ, chỉ biết rằng sau một đêm thức trắng (Lc 6, 12) “bàn bạc” với Chúa Cha rồi Ngài chọn 12 vị và gọi là Tông Đồ. Bài Tin Mừng hôm nay thánh Máccô đã tường thuật việc kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên. Bạn hãy chú ý đến hai động từ: “bỏ” và “đi”. Các môn đệ đã từ bỏ và ra đi, họ đã làm nên một Giáo Hội. Tất cả đã bắt đầu trong lần hội ngộ đầu tiên với nhân vật Giêsu mà Tin Mừng Máccô tường thuật hôm nay.

Chắc chắn, sẽ không có ngày hôm nay nếu không có ngày hôm đó. Bạn đang chứng kiến bước ngoặt vĩ đại của bốn con người đã dám tin, dám bỏ và dám ra đi. Tin Mừng Máccô ghi rõ: các ông Phêrô, Andrê, Giacôbê và Gioan làm nghề đánh cá. Khi Chúa Giêsu kêu gọi họ, họ đang có một nghề nghiệp cụ thể, và khi chấp nhận làm môn đệ họ đã bỏ những thứ rất thân gần, rất cụ thể. Đó là môi trường sống, là nghề nghiệp, là gia cảnh. Như vậy có thể kết luận rằng: khi chấp nhận làm môn đệ của Đức Giêsu, trong ơn gọi giáo dân cũng như tu sĩ thì điều kiện đầu tiên là sự từ bỏ, sự từ bỏ cụ thể chứ không phải ý niệm từ bỏ mơ hồ.

Suy niệm về bài Tin Mừng này dường như là một cơ hội để bạn và tôi nghĩ lại về ơn gọi hiện tại của mình. Như năm xưa Chúa Giêsu đã chủ động bước vào môi trường cụ thể của các môn đệ, là biển hồ Galilê, thì ngày nay, Chúa Giêsu cũng đã chủ động đến với mỗi người trong môi trường đặc trưng của chúng ta. Chúa Giêsu đã gọi những con người với những đặc điểm hết sức riêng tư, đó là Phêrô bộc trực, đôi khi có chút bốc đồng của dân ngư phủ, đó là Giacôbê, Gioan nóng tính như con của Thiên Lôi, đó là Mátthêu ranh mãnh của dân thu thuế,…tất cả các tính cách rất riêng của mỗi người đã được Chúa Giêsu nhìn thấy và Ngài chấp nhận: gọi và biến đổi họ dần dần.

Mời bạn lắng nghe Lời Chúa hôm nay! Chúa đã chấp nhận bạn như bạn là, thì bạn cũng phải chấp nhận anh chị em mình với niềm tôn trọng như những gì họ có. Các môn đệ kỳ thực đã tạo nên sự vĩ đại, đó là sự thay đổi con người của họ sau khi đã lắng nghe, tin tưởng và bước theo Chúa Giêsu. Tất cả sự vĩ đại đó bắt đầu từ hôm nay khi họ từ bỏ và ra đi với Chúa.

Vinkmag ad

Bài trước

Thứ Ba Tuần 11 Thường Niên: Hãy Yêu Kẻ Thù (Mt 5, 43-48)

Bài kế tiếp

Thứ Năm Tuần 11 Thường Niên: Lời Kinh Tuyệt Hảo (Mt 6, 7-15)

Để lại lời nhắn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.