Thứ Hai tuần 3 Thường Niên: Chớ Phạm Đến Thánh Thần (Mc 3, 22-30)

Lời dẫn vào video Tin Mừng Thứ Hai ngày 24.01.2022 (Mc 3, 22-30).

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã cảnh báo về sự chia rẽ khi trả lời cho người Do Thái kết án Ngài là dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ. Chúng ta cùng dừng lại suy niệm hai lời căn dặn của Chúa Giêsu, đó là: Sự hiệp nhất và Tội phạm đến Thánh Thần.

Chúa Giêsu đã nhân cơ hội này để dạy chúng ta bài học về sự đoàn kết, hay nói chính xác hơn là hiệp nhất. Hình mẫu cho sự đoàn kết là tính hiệp nhất bởi Ba Ngôi Chí Thánh. Giáo Hội Chúa từ khắp nơi trên thế giới đều hiệp thông và vâng phục một Đức Thánh Cha, cùng một cử hành phụng vụ, cùng một niềm tin, một phép rửa… Và có lẽ không tôn giáo nào có thể sánh được sự hiệp nhất đến mức duy nhất này. Và chính nhờ sự duy nhất này của Giáo Hội mà sức mạnh hoả ngục đã không thắng được, dù ma quỷ đã dùng sự thù địch chia rẽ để chống lại.

Tại Mc 3, 28, Chúa Giêsu đã nói: “Tôi bảo thật anh em: mọi tội của con cái loài người, kể cả tội nói phạm thượng, và nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng còn được tha”. Đây là một vấn nạn rất khó giải thích. Có hai cách hiểu:

–  Thứ nhất, theo bài Tin Mừng hôm nay, thì đang khi Chúa Giêsu dùng quyền năng Chúa Thánh Thần để trừ quỷ, thì các Kinh sư lại nói Ngài dùng quyền “Quỷ vương – Thần ô uế” để trừ quỷ. Nghĩa là đã cố tình coi việc của Chúa là việc của ma quỷ.

– Thứ hai, Chúa Thánh Thần là nguồn của bảy ân sủng, là Đấng được ban để tha tội qua công ơn cứu chuộc của Chúa Giêsu Kitô. Vì vậy, phạm đến Chúa Thánh Thần, nghĩa là khước từ ơn thánh và khước từ được cứu độ. Bạn và tôi chỉ được cứu độ nhờ đón nhận, còn khước từ thì Chúa cũng không thể làm gì vì sự tự do Chúa ban cho ta. Ta từ chối thì ta mất linh hồn, không phải là Chúa không tha, mà là ta khước từ sự tha thứ đó. Thánh Augustino từng dạy: “Chúa dựng nên ta không hỏi ý ta, nhưng để cứu chuộc ta thì Ngài cần ta cộng tác”. Chúa Thánh Thần hoạt động trong ta, mà ta xúc phạm đẩy Ngài ra để chỗ cho tà thần, thì làm sao được cứu độ?

Mời bạn lắng nghe Lời Chúa hôm nay! Nguyện xin Chúa thương giúp chúng ta biết tỉnh táo để nhận ra tiếng nói của Chúa Thánh Thần và để ta biết sống yêu thương, đón nhận nhau như Chúa đã yêu thương và đón nhận ta.

Video Kinh Thánh Tân Ước Công Giáo, Lời Chúa Hằng Ngày Hôm nay: #Video_Kinh_Thánh_Công_Giáo #Video_Tin_Mừng #Lời_Chúa_hằng_ngày #Tin_Mừng_Theo_Thánh_Mac_cô

Vinkmag ad

Bài trước

Thứ Ba Tuần 11 Thường Niên: Hãy Yêu Kẻ Thù (Mt 5, 43-48)

Bài kế tiếp

Thứ Năm Tuần 11 Thường Niên: Lời Kinh Tuyệt Hảo (Mt 6, 7-15)

Để lại lời nhắn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.