Thứ Hai tuần 32 TN B: Khao Khát Được Cứu (Lc 18,35-43)

Lời dẫn vào video Tin Mừng Thứ Hai ngày 15.11.2021 (Lc 18, 35-43).

Bài Tin Mừng nay kể chuyện một anh mù được Chúa Giêsu thương chữa lành, nhờ lời kêu xin khẩn thiết và lòng tin của anh ta. Đám đông ban đầu là những người giúp anh mù biết được có Chúa Giêsu đi qua, nhưng cũng chính đám đông đó quát mắng anh, bắt anh im lặng và ngăn cản anh đến gặp Chúa. Tuy nhiên, lời kêu xin của anh mù vượt qua mọi rào cản, và càng bị ngăn cấm anh càng kêu xin lớn tiếng hơn, cho thấy lòng khao khát được gặp Chúa và được chữa lành. Điều đáng nói là ở đây, toàn đám đông là những người sáng mắt, nhưng không ai trong họ nhận ra Đức Giêsu là Chúa, mà chỉ thấy một Đức Giê-su thành Nadarét, nghĩa là một Đức Giêsu trong bản tính nhân loại. Còn anh mù không thấy gì nhưng lại nhận ra một Đức Giêsu “Con Vua Đavít”, nghĩa là một vị Chúa, một Đức Giêsu trong bản tính thần linh.

Rồi hầu như mọi lần Đức Giêsu chữa lành bệnh cho một ai đó, Ngài đều nói đến lòng tin đã cứu họ. Đức Tin là điều kiện đầu tiên để được chữa lành và phép lạ chỉ xảy ra khi thụ nhân tin vào Đấng chữa lành. Niềm tin của anh mù là tin nơi con người Đức Giêsu là một “Con Vua Đavít”, là Đấng có khả năng chữa lành. Niềm tin của anh là chỉ có Thiên Chúa mới chữa lành được cho anh sáng mắt mà thôi. Có lẽ trong đám đông đi với Chúa hôm đó không thiếu những người mắc bệnh này bệnh kia, nhưng không có ai trong họ được chữa lành, vì như bài Tin Mừng ghi lại, họ chỉ nói là “có Đức Giêsu Nadarét đi qua”, nghĩa là trong mắt họ, chỉ là một con người Giêsu và như một lang y mà thôi.

Mời bạn lắng nghe Tin Mừng hôm nay. Ngẫm lại, đôi khi có lẽ chúng ta cũng như đám đông kia, tuy chúng ta sáng mắt, nhưng con mắt tâm linh chúng ta mù tối. Không thấy Chúa hiện diện trong Thánh Thể, trong các Bí tích, trong tha nhân và trong mọi biến cố của cuộc sống. Như thánh Augustino từng nói: “Chúa sáng tạo nên con không cần con, nhưng để cứu chuộc con thì cần có con cộng tác”. Qua bài Tin Mừng hôm nay, xin bạn cũng hãy nhớ rằng, chính đức tin là sự cộng tác với ơn Chúa và phép lạ chữa lành mới diễn ra, ơn cứu độ mới được thực hiện.

Vinkmag ad

Bài trước

Chúa Nhật tuần 33 TN B: Lễ Các thánh Tử đạo Việt Nam (Lc 9, 23-26)

Bài kế tiếp

Thứ Ba tuần 33 TN B: Đức Tin Sống Động (Lc 19,1-10)

Để lại lời nhắn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.