Thứ Hai tuần 34 TN B: Bác Ái Đích Thực (Lc 21,1-4)

Lời dẫn vào video Tin Mừng Thứ Hai 22.11.2021 (Lc 21, 1-4).

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại việc dâng cúng của người Do Thái. Trong khi các quan chức và những người trưởng giả khệ nệ đổ xoang xoảng số tiền của mình vào hòm công đức, thì một bà goá nghèo chỉ có hai đồng xu kính cẩn và nhẹ nhàng bỏ vào.

Thế mà dưới cái nhìn của Chúa Giêsu, chính bà góa này mới là người dâng cúng nhiều nhất, vì đã dâng cho Thiên Chúa cả lòng yêu mến và đó là điều Thiên Chúa cần. Còn những trưởng giả kia mặc dù số bạc của họ gấp ngàn lần số bạc của bà góa, nhưng lòng yêu mến của họ không bằng một phần trăm của bà, vì họ chỉ dâng số dư thừa, hoặc dâng để phô trương và để được người đời khen tặng mà thôi.

Mời bạn lắng nghe lời Chúa hôm nay, để nhận ra rằng, dù có làm điều gì to lớn mà không xuất phát từ tình yêu và lòng bác ái đích thực thì cũng chỉ là con số 0 tròn trĩnh trước mặt Thiên Chúa. Phải, khi nghe Bài Tin Mừng này, xin mọi người hãy tự vấn xem, những lần mình làm phúc cho ai, cho giáo xứ hay cho các hội đoàn cái gì, chúng ta đã làm điều đó theo thái độ nào?

Vinkmag ad

Bài trước

ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ – ĐƯỜNG KIỆN TOÀN LỜI CHÚA

Bài kế tiếp

Thứ Ba tuần 34 TN B: Mọi Sự Rồi Sẽ Qua Đi (Lc 21,5-11)

Để lại lời nhắn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.