Thứ Hai tuần 6 Phục Sinh: Làm Chứng Trong Thánh Thần (Ga 15, 26-16, 4a)

Lời dẫn vào video Tin Mừng Thứ Hai ngày 23.05.2022 (Ga 15, 26-16, 4a).

Mở đầu bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu tuyên bố: “Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy” (Ga 15, 26).

Đối chiếu lời tuyên bố này với cũng lời tuyên bố của Chúa Giêsu: “Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em” (Ga 14, 26)“Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy” (Ga 16, 15). Tưởng chừng như mâu thuẫn, vì lúc thì Chúa Giêsu nói Thánh Thần do Cha sai đến, khi thì nói do chính Chúa Giêsu sai đến, lúc lại nói mọi sự của Cha là của Thầy… Thật ra, không phải mâu thuẫn, mà là Chúa Giêsu mặc khải rõ ràng hơn về mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi. Trong Ba Ngôi, Chúa Thánh Thần không kém hơn Chúa Cha và Chúa Con, nhưng là Tình Yêu của Ngôi Cha và Ngôi Con, đồng thời Chúa Cha và Chúa Con yêu loài người bằng tình yêu của Chúa Thánh Thần.

Xét về thời gian vật lý, chúng ta có thể hiểu thời gian sau khi Chúa Giêsu thăng thiên là thời gian Chúa Thánh Thần đi vào thế giới nhân loại, để thánh hóa và canh tân. Đặc biệt để làm chứng về Chúa Giêsu và giúp các môn đệ Chúa Giêsu sống đời sống chứng nhân, như Chúa Giêsu đã nói trong Tin Mừng hôm nay. Chúa Thánh Thần làm chứng cho Chúa Giêsu bằng cách giúp các Tông Đồ nhớ lại Lời Chúa Giêsu mà giảng dạy, giúp các môn đệ Chúa Giêsu được minh mẫn khôn ngoan, ban cho các ngài sức mạnh và lòng can đảm, cho các ngài quyền năng để tha tội và làm các phép lạ chữa lành… Các môn đệ và hết những ai tin nhận Chúa Giêsu cũng thực hiện vai trò làm chứng rằng: Chúa Giêsu đã Tử Nạn và Phục Sinh để cứu độ con người.

Lạy Chúa Giêsu, này chúng con đây, xin hãy sai chúng con ra đi làm chứng cho Chúa trong Thánh Thần tình yêu. Amen!

Video Kinh Thánh Tân Ước Công Giáo, Lời Chúa Hằng Ngày hôm nay: #Video_Kinh_Thánh_Công_Giáo #Video_Tin_Mừng #Lời_Chúa_hằng_ngày #Tin_Mừng_Theo_Thánh_Gioan

Vinkmag ad

Bài trước

Thứ Ba Tuần 11 Thường Niên: Hãy Yêu Kẻ Thù (Mt 5, 43-48)

Bài kế tiếp

Thứ Năm Tuần 11 Thường Niên: Lời Kinh Tuyệt Hảo (Mt 6, 7-15)

Để lại lời nhắn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.