Thứ Hai tuần 7 Phục Sinh: Can Đảm và Trung Kiên (Ga 16, 29-33)

Lời dẫn vào video Tin Mừng Thứ Hai ngày 30.05.2022 (Ga 16, 29-33).

Mở đầu bài Tin Mừng hôm nay là lời của các môn đệ thưa với Chúa Giêsu, rằng các Ngài đã tin Người là Đấng từ Thiên Chúa mà đến. Chúa Giêsu ghi nhận niềm tin đơn sơ đó, nhưng Người cũng hiểu rõ các môn đệ chưa thực sự hiểu đúng về sứ mạng Thiên Sai của Người. Bởi cho đến lúc này, các môn đệ tin Chúa Giêsu được sai đến và chỉ chờ cho Người giải phóng dân Do Thái khỏi ách thống trị của Rôma, lên ngôi hiển trị, lúc đó các môn đệ sẽ được chia sẻ danh vọng và quyền lực với Thầy.

Chính vì thế mà Chúa Giêsu phải nói rõ ra là sắp đến “giờ của Người”, giờ ở đây không phải là chiêu tập binh mã để giải phóng theo kiểu trần thế, mà là “giờ đi vào cuộc khổ nạn”, giờ các môn đệ sẽ tán loạn bỏ lại Người một mình. Lời nói của Chúa Giêsu vừa ám chỉ sự kiện sắp xảy đến là Cuộc Khổ Nạn của Người, khi mà các môn đệ có kẻ phản bội, người chối bỏ, kẻ chạy thoát thân để Người cô độc một mình; vừa tiên báo một tương lai xa là cuộc lữ hành trần thế của những ai theo Chúa Giêsu phải nếm trải gian nan khốn khó giữa thế gian. Nhưng ai can đảm trung kiên sẽ đạt đến chiến thắng, như Chúa Giêsu đã chiến thắng. “Này đến giờ – và giờ ấy đã đến rồi – anh em sẽ bị phân tán mỗi người mỗi ngả và để Thầy cô độc một mình. Nhưng Thầy không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với Thầy. Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong Thầy anh em được bình an. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian” (Ga 16, 32-33).

Mời bạn lắng nghe Lời Chúa hôm nay! Sứ điệp chính của bài Tin Mừng này vẫn là chân lý xuyên suốt toàn bộ Thánh Kinh Tân Ước và cũng là căn bản của Giáo Lý Kitô Giáo: “qua thập giá tới vinh quang”. Phải chiến đấu mới có chiến thắng. Những ai theo Chúa phải dám đối diện với đau khổ trong khi chống lại thế gian xác thịt, phải can đảm và trung kiên mới đạt đến chiến thắng cuối cùng. Chúa Giêsu, Đấng đã chiến đấu và đã chiến thắng vinh quang, đó là niềm hy vọng chắc chắn để mỗi người chúng ta can đảm chiến đấu và đạt tới chiến thắng như Thầy Giêsu.

Video Kinh Thánh Tân Ước Công Giáo, Lời Chúa Hằng Ngày hôm nay: #Video_Kinh_Thánh_Công_Giáo #Video_Tin_Mừng #Lời_Chúa_hằng_ngày #Tin_Mừng_Theo_Thánh_Gioan

Vinkmag ad

Bài trước

Thứ Ba Tuần 11 Thường Niên: Hãy Yêu Kẻ Thù (Mt 5, 43-48)

Bài kế tiếp

Thứ Năm Tuần 11 Thường Niên: Lời Kinh Tuyệt Hảo (Mt 6, 7-15)

Để lại lời nhắn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.