Thứ Năm Sau Lễ Tro: Vác Thập Giá – Vượt Thắng Bản Thân (Lc 9, 22-25)

Lời dẫn vào Tin Mừng Thứ Năm ngày 03.03.2022 (Lc 9, 22-25).

Hôm nay, Chúa Giêsu nói: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo”. Bỏ mình tức là bỏ đi cái tôi của mình, bỏ đi cái cá tính của mình, bỏ cái ảnh hưởng đến quyền lợi của mình, ra khỏi chính mình để đến với Chúa và với tha nhân. Chúng ta có thể bỏ danh vọng, của cải, sự nghiệp, tình cảm… những điều đó là những gì ngoài mình, nhưng thật không dễ gì bỏ được chính mình, phải không? Alexande cũng đã nói: “Thắng được vạn quân còn dễ hơn là thắng được chính mình”. Vâng, thắng được cái tôi của mình là điều rất khó. Cái tôi chính là cá tính của mỗi người, vốn dễ kiêu ngạo muốn trên mọi người, muốn thể hiện chính mình, muốn người khác theo ý mình; chứ không dễ gì khiêm tốn và phục vụ tha nhân. Nhưng đó lại là điều kiện của “thập giá”, bởi thập giá được làm bằng chất liệu khiêm tốn và phục vụ.

Con đường theo Chúa, đời sống đạo cần lắm một sự dấn thân, phải vác lấy thập giá, nhưng thập giá mà Chúa Giêsu nói ở đây chính là “thập giá mình” – “thập giá bổn phận” và “thập giá kiếp người”. Chúa bảo chúng ta vác thập giá mình chứ không phải vác của ông hàng xóm, hay “việc nhà thì nhác việc chú bác thì siêng”, mà là việc chu toàn bổn phận công dân, bổn phận đối với Chúa và Giáo Hội trong đấng bậc mình, không thể đẩy bổn phận đó cho người khác, cũng không né tránh. Chúa bảo ta vác thập giá kiếp người – đó là những khó khăn lao nhọc và trái ý nghịch lòng. Đó là thập giá của chính mình vì không ai có thể vác thay ta. Chúng ta chia sẻ đỡ nâng gánh nặng giúp nhau, nhưng mỗi một người phải trả lẽ về chính thập giá đời mình và phải đi đến cùng con đường theo Chúa.

Mời bạn lắng nghe Lời Chúa hôm nay! Để nhận ra rằng Lời Ngài đang mời gọi bạn và tôi phải biết từ bỏ cái tôi của mình và vác lấy thánh giá bổn phận mình, để đường thập giá phận người của mỗi người chúng ta sẽ trở nên thánh giá dẫn đưa ta đến với Nước trời mai sau. Nguyện xin cho chúng ta biết can đảm chấp nhận những trái ý nghịch lòng để cùng hiệp thông với Chúa trên con đường thánh giá cứu độ các linh hồn.

Video Kinh Thánh Tân Ước Công Giáo, Lời Chúa Hằng Ngày Hôm nay: #Video_Kinh_Thánh_Công_Giáo #Video_Tin_Mừng #Lời_Chúa_hằng_ngày #Tin_Mừng_Theo_Thánh_Luca

Vinkmag ad

Bài trước

Thứ Ba Tuần 11 Thường Niên: Hãy Yêu Kẻ Thù (Mt 5, 43-48)

Bài kế tiếp

Thứ Năm Tuần 11 Thường Niên: Lời Kinh Tuyệt Hảo (Mt 6, 7-15)

Để lại lời nhắn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.