Thứ Năm Tuần 1 Mùa Chay: Cầu Xin Chúa Quan Phòng (Mt 7,7-12)

Lời dẫn vào video Tin Mừng Thứ Năm ngày 10.03.2022 (Mt 7, 7-12).

Bài Tin Mừng hôm nay tiếp tục khẳng định về sự cần thiết của việc cầu nguyện, là một trong ba công việc đạo đức của Mùa Chay Thánh. Chúa Giêsu đưa ra cho chúng ta một bảo đảm chắc chắn về cầu nguyện, và khẳng định sự tốt lành của Thiên Chúa là Cha tốt lành luôn yêu thương và sẵn sàng ban ơn cho những ai khẩn cầu Người.

“Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ được mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho” (Mt 7, 7-8). Bài học hôm nay muốn nhắm tới một sự kiên trì cầu nguyện. Bởi vì cầu nguyện cần đến niềm tin và hy vọng, mà niềm tin cần đến sự thử thách và niềm hy vọng cần đến sự vững vàng kiên nhẫn. Thiên Chúa là Cha hiểu thấu chúng ta cần gì và điều gì tốt cho chúng ta, Ngài sẵn sàng ban những ơn thiết, nhưng Ngài cần sự khao khát, phó thác và tâm tình của một người con thân thưa với Ngài. Chính sự khẩn cầu liên lỉ sé liên kết bạn với Thiên Chúa cách khắng khít hơn, khiến bạn sẽ phải ý thức hơn về tình trạng bất lực riêng mình, từ đó biết cậy trông và phó thác trọn vẹn đời mình cho Thiên Chúa.

“Vậy nếu anh em là những kẻ xấu, mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em, Ðấng ngự trên trời, Người sẽ ban những của tốt lành cho những kẻ xin Người” (Mt 7, 11). Đức tin cho chúng ta một bảo đảm: Thiên Chúa là người Cha nhân hậu, nên Ngài chỉ ban những điều tốt lành thật sự mang lại hạnh phúc đích thực cho chúng ta. Lắm khi chúng ta xin những điều không tốt lành thực sự, những hạnh phúc không vững bền, và lúc đó, Thiên Chúa có quyền đáp ứng điều chúng ta xin theo cách Ngài muốn và theo cách tốt nhất cho chúng ta. Hãy luôn tin rằng, Thiên Chúa ban điều tốt lành hơn ta mong đợi. Giống như trường hợp đứa bé đòi uống nước ngọt có ga, nhưng Mẹ lại cho uống sữa, vì Mẹ biết sữa sẽ tốt hơn cho sức khoẻ của đứa bé hơn, dù sữa không phải là món khoái khẩu của bé. Cũng thế, Thiên Chúa ban cho ta điều tốt cho ta, dù trước mắt ta cảm thấy không thoả mãn.

Mời bạn lắng nghe Lời Chúa hôm nay! Nguyện xin Chúa thương xin giúp chúng ta biết kiên trì và tin tưởng vào lòng nhân hậu của Cha trên trời, mà dâng lên Ngài lời cảm tạ và cầu xin cho những nhu cầu chính đáng cho cuộc sống của chúng ta.

Video Kinh Thánh Tân Ước Công Giáo, Lời Chúa Hằng Ngày Hôm nay: #Video_Kinh_Thánh_Công_Giáo #Video_Tin_Mừng #Lời_Chúa_hằng_ngày #Tin_Mừng_Theo_Thánh_Mac_cô

Vinkmag ad

Bài trước

Thứ Ba Tuần 11 Thường Niên: Hãy Yêu Kẻ Thù (Mt 5, 43-48)

Bài kế tiếp

Thứ Năm Tuần 11 Thường Niên: Lời Kinh Tuyệt Hảo (Mt 6, 7-15)

Để lại lời nhắn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.