Thứ Năm Tuần 10 Thường Niên: Bác Ái Với Anh Em (Mt 5, 20-26)

Lời dẫn vào video Tin Mừng Thứ Năm ngày 09.06.2022 (Mt 5, 20-26).

Mở đầu bài Tin Mừng, Chúa Giêsu đã mời gọi các môn đệ phải công chính hơn các Kinh sư, không phải xét theo tiêu chí luân lý đạo đức, nhưng đòi hỏi phải gắn bó với Chúa và đặt sự công chính trên nền tảng là chính Người, thay vì chỉ hài lòng với sự công chính theo kiểu các Kinh sư tự mãn vào việc tuân giữ Luật Môsê.  Tiếp tục về bài giảng kiện toàn lề luật, Chúa Giêsu giải thích sự kiện toàn giới răn thứ năm trong Thập Điều: “Chớ giết người”:

Sự kiện toàn của luật Tin Mừng không chỉ dừng lại ở hành động cụ thể tay chân mới là tội, mà ngay cả việc giận hờn mắng nhiếc nhau đã xứng bị đem ra hội đồng và đáng phải sa hoả ngục rồi. Thật vậy, giết nhau không chỉ dừng lại ở thể xác, nhưng bằng lời lẽ và hiểm kế thâm độc còn đáng sợ hơn biết chừng nào… Sự kiện toàn của Luật Tin Mừng không chỉ dừng lại ở tính tương quan con người, mà là thành tương quan đối với Thiên Chúa, xúc phạm đến nhau tức là xúc phạm đến Thiên Chúa và xứng đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt.

Mời bạn lắng nghe Lời Chúa hôm nay! Hãy nhớ rằng, bao lâu chúng ta còn thời giờ, hãy lo giao hoà với Chúa, với anh em và lo canh tân đời sống, đừng để khi phải ra trước toà chung thẩm, ta sẽ không còn cơ hội để sửa sai nữa, và ta sẽ phải đền trả nơi luyện tội cho tới khi đủ số đủ ngày. Xin cho mỗi người chúng ta luôn biết sống công chính theo lề luật Chúa dạy, là không làm hại tha nhân cả trong tư tưởng, lời nói và việc làm, để mỗi lần đến trước nhan Chúa và dâng hy lễ, tâm hồn ta thanh thản vì được Chúa yêu thương tha thứ, như ta đã từng tha thứ cho tha nhân.

Video Kinh Thánh Tân Ước Công Giáo, Lời Chúa Hằng Ngày Hôm nay: #Video_Kinh_Thánh_Công_Giáo #Video_Tin_Mừng #Lời_Chúa_hằng_ngày #Tin_Mừng_Theo_Thánh_Mac_cô

Vinkmag ad

Bài trước

Thứ Ba Tuần 11 Thường Niên: Hãy Yêu Kẻ Thù (Mt 5, 43-48)

Bài kế tiếp

Thứ Năm Tuần 11 Thường Niên: Lời Kinh Tuyệt Hảo (Mt 6, 7-15)

Để lại lời nhắn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.