Thứ Năm Tuần 2 Phục Sinh: Tin Để Sống Đời Đời (Ga 3, 31-36)

Lời dẫn vào video Tin Mừng Thứ Năm ngày 28.04.2022 (Ga 3, 31-36).

Bài Tin Mừng hôm nay là những lời chứng cuối cùng của Gioan Tảy giả về Chúa Giêsu.

Sau cuộc đàm đạo giữa Chúa Giêsu và ông Nicôđêmô, Chúa và các môn đệ đã tới miền Giuđêa và làm phép rửa tại đây cho người Do Thái. Như vậy tại con sông Gio-đan đang có 2 người cùng làm phép rửa cho người Do Thái, đó là Chúa Giêsu và ông Gioan Tẩy Giả. Lúc đó Gioan đã dời tới gần Ê-nôn, vì ở đấy có nhiều nước. Vì vậy đã nổ ra cuộc tranh luận giữa môn đồ của ông Gioan và một người Do Thái về vấn đề thanh tẩy.

Trước thái độ không tốt và có vẻ ganh tị đó, ông Gioan đã phải lên tiếng nói với họ để xác nhận một lần nữa: ông không phải là Đấng Kitô, còn Người mà họ đang ganh tị đó, Chúa Giêsu, chính là Đấng Kitô.

Ông Gioan thẳng thắn nói rằng: “Chẳng ai có thể nhận được gì mà không do Trời ban”. Ông không phải là Đấng Kiô nên ông không bao giờ dám mạo nhận. Ông Gioan xác nhận, ông là bạn của chú rể, còn Chúa Giêsu mới là chú rể thật sự. Vì thế Ngài phải được nổi bật lên, còn ông phải lu mờ đi. Đó mới là niềm vui thật sự của Gioan và niềm vui đó mới thật sự trọn vẹn.

Lạy Chúa, xin cho chúng con có niềm tin mạnh mẽ vào Chúa Phục Sinh. Nhờ vào niềm tin đó, xin Chúa ban cho chúng con sức mạnh để can đảm làm chứng cho Chúa như Gioan Tẩy Giả và các tông đồ xưa.

Video Kinh Thánh Tân Ước Công Giáo, Lời Chúa Hằng Ngày hôm nay: #Video_Kinh_Thánh_Công_Giáo #Video_Tin_Mừng #Lời_Chúa_hằng_ngày #Tin_Mừng_Theo_Thánh_Gioan

Vinkmag ad

Bài trước

Thứ Ba Tuần 11 Thường Niên: Hãy Yêu Kẻ Thù (Mt 5, 43-48)

Bài kế tiếp

Thứ Năm Tuần 11 Thường Niên: Lời Kinh Tuyệt Hảo (Mt 6, 7-15)

Để lại lời nhắn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.