Thứ Năm tuần 2 Thường Niên: Quy Tụ Và Hiệp Nhất (Mc 3, 7-12)

Lời dẫn vào video Tin Mừng Thứ Năm ngày 20.01.2022 (Mc 3, 7-12).

Khác với các Tin Mừng khác, Tin Mừng Máccô được coi là cô đọng nhất. Đặc biệt nhiều lần thánh Mác-cô gom rất nhiều địa danh hoặc ý tưởng vào chung một sự kiện, mà đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe là một bằng chứng về điều đó.

Mở đầu đoạn Tin Mừng, thánh nhân ghi lại việc dân tứ xứ đi theo Chúa Giêsu để được nghe giảng và được chữa lành. Dân chúng ở đây thuộc đủ mọi miền Đông Tây Nam Bắc đất nước Palestin, thuộc đủ các vùng đất cai trị của 3 tiểu vương con nhà Hêrôđê cai trị, từ thành thị đến miền quê: Galilê (Bắc), Giuđêa (Nam), Tia và Xiđon (Tây), bên kia sông Giođan (Đông); Giêrusalem (thành thị), vùng phụ cận hai thành Tia và Xiđon (miền quê). Có thể nói, thực tế khó có thể quy tụ một đám đông xa cách về mặt địa lý như vậy có mặt cùng một lúc, lang thang và không có phương tiện, nhất là có nhiều bệnh nhân nữa. Thật ra, có thể hiểu đây là một cách ghép nối tài tình của thánh sử Máccô, cho ta một cái nhìn về sức mạnh của Lời Chúa, đã quy tụ muôn người từ Đông Tây Nam Bắc, không phân biệt sang hèn miền quê hay thành thị. Tất cả đều được quy tụ chung quanh một Đức Giêsu, để được nghe Lời sự sống, được chữa lành và được cứu độ.

Một hình ảnh rất đông người chen lấn để được động đến Chúa Giêsu, đến nỗi Chúa Giêsu phải cần một chiếc thuyền để ngồi mà giảng dạy. Thông thường chúng ta vẫn nghĩ việc dùng con thuyền là cách hay để vãn hồi trật tự, giúp Chúa Giêsu có một khoảng cách vừa đủ, để ai cũng có thể nghe giảng và theo thứ tự từng người một lội ra thuyền để xin chữa bệnh. Thiết nghĩ không hẳn là như thế, vì đối với Chúa Giê-su, việc chữa lành của Người không phải là lấy số thứ tự, hay là tạo ra một khoảng cách, mà là Người hoà mình vào giữa mọi người, đụng chạm đến họ và cho họ được đụng chạm. Có lẽ thánh sử Máccô dùng hình ảnh “chiếc thuyền” để nhấn mạnh đến ý nghĩa hơn là sự kiện. Chúa Giêsu cần một chiếc thuyền để ngồi lên đó mà giảng dạy, thì Lời Thiên Chúa hôm nay được rao giảng rất cần một Giáo Hội, để từ đó khởi đi, cũng như việc phân định hướng dẫn, để không vì ý riêng của ai làm sai lạc chân lý. Chúa Giêsu cũng cần một chiếc thuyền để ngồi lên đó mà đón nhận những ai đến để chữa lành cho họ, thì ngày hôm nay, các Bí tích chữa lành được trao ban qua Giáo hội và được trao ban cách cá nhân kèm theo sự sám hối và tuyên xưng niềm tin của từng người.

Mời bạn lắng nghe Lời Chuá hôm nay! Để nhận ra được sự hữu ích của Lời Chúa là có sức quy tụ và hiệp nhất mọi người nên một với nhau. Đồng thời, Lời Chúa được rao giảng qua năng quyền của Giáo Hội để không bị sai lạc theo tư tưởng cá nhân. Đặc biệt, Ơn Cứu Độ của Chúa vẫn luôn tuôn trào qua Giáo Hội, chữa lành mọi thương tích cho tâm hồn con người. Nguyện xin cho tất cả chúng ta cũng biết yêu mến Lời Chúa và để cho Lời Ngài hướng dẫn cuộc đời mình, hầu dù sống trong hoàn cảnh nào, cta vẫn bước đi trong ánh sáng Lời Chúa dẫn đường và không vấp ngã.

Video Kinh Thánh Tân Ước Công Giáo, Lời Chúa Hằng Ngày Hôm nay: #Video_Kinh_Thánh_Công_Giáo #Video_Tin_Mừng #Lời_Chúa_hằng_ngày #Tin_Mừng_Theo_Thánh_Mac_cô

Vinkmag ad

Bài trước

Thứ Ba Tuần 11 Thường Niên: Hãy Yêu Kẻ Thù (Mt 5, 43-48)

Bài kế tiếp

Thứ Năm Tuần 11 Thường Niên: Lời Kinh Tuyệt Hảo (Mt 6, 7-15)

Để lại lời nhắn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.