Thứ Năm tuần 29 TN B: Sứ Mạng Của Chúa Giêsu (Lc 12,49-53)

Lời dẫn vào video Tin Mừng Thứ Tư ngày 20.10.2021 (Lc 12, 39-48).

Tin mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta muốn được hưởng ơn cứu độ của Đức Giêsu thì cần có thái độ “TỈNH THỨC VÀ SẴN SÀNG”. Thái độ tỉnh thức và sẵn sàng, như người chủ nhà có trách nhiệm, sẽ luôn canh thức để tránh  cho trộm khỏi đến đào ngạch khoét vách nhà mình. Như người đầy tớ khôn ngoan, đợi chủ đi ăn cưới về vào bất cứ giờ nào trong đêm, để khi chủ về gõ cửa là mở ngay. Như một sự biểu lộ niềm tin, nghĩa là tin chắc chủ sẽ về và thao thức chờ đợi, tin chủ sẽ ân thưởng cho tôi tớ trung thành. Và cuối cùng, như một tâm tình yêu mến, nghĩa là người đầy tớ trung tín, quán xuyến việc nhà khi chủ đi vắng, tận tâm chu đáo trong bổn phận hằng ngày. Anh ta làm việc tích cực y như có chủ ở nhà vậy, cho thấy hành vi này xuất phát từ tình yêu đối với chủ. Anh ta xem việc của chủ như là việc của anh và đã cố gắng chu toàn.

Bạn thân mến, khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội, chúng ta được Chúa trao ban quản lý ân huệ của Chúa trên cuộc đời chúng ta. Chúa cũng trao ban cho chúng ta những ân huệ đặc biệt kèm theo khi chúng ta nắm giữ một chức vụ phục vụ nào. Chúa còn ban cho chúng ta sức khoẻ, thời giờ, cơ hội, hoàn cảnh để phục vụ và làm sinh lợi cho Chúa. Khi chúng ta chu toàn việc bổn phận với hết khả năng Chúa ban, thì chúng ta đang là người quản lý tốt. Tỉnh thức là thể hiện niềm tin Chúa sẽ đến, là biểu lộ lòng yêu mến chờ đợi Chúa, là trung tín với những gì Chúa giao phó và khôn ngoan làm sinh lợi cho sự nghiệp của Chúa. Sự tỉnh thức đích thực là chu toàn bổn phận của mình. Với một tinh thần trách nhiệm và với một tinh thần phục vụ quên mình.

Mời bạn lắng nghe Lời Chúa hôm nay, để nhận ra Chúa vẫn đang không ngừng mời gọi bạn dấn thân luôn mãi trong mọi ngõ ngách của cuộc đời và làm chứng cho Tin Mừng.

Vinkmag ad

Bài trước

2. BIẾN ĐỔI TRONG HÀNH ĐỘNG (Ba Bài Học Để Biến Đổi Trong Chúa)

Bài kế tiếp

Thứ Sáu tuần 29 TN B: Nhận Biết Dấu Chỉ Thời Đại (Lc 12, 54-59)

Để lại lời nhắn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.