Thứ Năm tuần 30 TN B: Thánh Si-Mon Và Thánh Giu-Đa, Tông Đồ (Lc 6, 12-19)

Lời dẫn vào video Tin Mừng Thứ Năm ngày 28.10.2021 (Lc 6, 12-19).

Lịch sử ơn cứu rỗi đã khởi đầu và tiếp diễn bằng những cuộc tuyển chọn. Ở khởi đầu lịch sử này, từ trong đám dân du mục vô danh tại miền Lưỡng hà địa, Thiên Chúa đã chọn Abraham; trong những người con của ông, Ngài chỉ chọn Ixaác; và trong những người con của Ixaác, Ngài chỉ chọn Giacóp làm người Cha của mười hai chi tộc Ítraen. Ðể thực hiện cuộc giải phóng con cái Israel ra khỏi ách nô lệ Ai Cập, Ngài đã chọn Môsê làm thủ lãnh. Sau khi Ítraen đã được Ngài chọn làm dân riêng và qua đó thực thi chương trình cứu rỗi, Thiên Chúa cũng tiếp tục một đường hướng: Ngài chọn lựa một số người và trao cho họ một trách vụ đặc biệt: Ngài đã chọn Ðavít làm vua, thay thế cho Saun; Ngài đã chọn một số người làm ngôn sứ cho Ngài.

Tất cả những chọn lựa của Thiên Chúa đều bất ngờ, nghĩa là vượt lên trên những tiêu chuẩn chọn lựa thông thường của con người. Từ Abraham qua Môsê, đến các ngôn sứ và Ðavít, tất cả đều được chọn lựa không phải vì tài năng đức độ riêng của họ: Môsê chỉ là một người ăn nói ngọng nghịu; Ðavít là cậu bé kém cỏi nhất trong số anh em mình, Giêrêmia, Isaia đều nhận ra nỗi bất lực yếu hèn của mình khi được Thiên Chúa chọn làm ngôn sứ. Rồi mười hai Tông đồ được Chúa Giêsu chọn làm cộng sự viên thân tín nhất và đặt làm cột trụ Giáo Hội, không phải là bậc tài ba xuất sắc; trái lại họ chỉ là những dân chài quê; có người xuất thân từ hàng ngũ thu thuế.

Mời bạn cùng lắng nghe Lời Chúa và suy gẫm về việc Chúa Giêsu tuyển chọn mười hai Tông đồ của Ngài. Cả bạn và tôi cũng đang được mời gọi nhận ra thân phận yếu đuối bất toàn của mình đấy. Chỉ có một sức mạnh duy nhất để chúng ta nương tựa vào, đó là sức mạnh của ơn Chúa. Với niềm xác tín đó, thì dù phải trải qua lao đao thử thách, chúng ta vẫn luôn hy vọng rằng tình yêu của Chúa sẽ mang lại những điều thiện hảo cho chúng ta.

Vinkmag ad

Bài trước

Thứ Tư tuần 30 TN B: Chiến Đấu Để Qua Cửa Hẹp (Lc 13, 22-30)

Bài kế tiếp

Thứ Sáu tuần 30 TN B: Lề Luật và Đức Ái (Lc 14, 1-6)

Để lại lời nhắn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.